"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Socialdemokratin och Arbetarekommunerna: Organisatoriska vägval 1889–1932

Doktorandprojekt Historiskt har den svenska socialdemokratin varit unik för sitt nära samarbete med lokala föreningar; så kallade gräsrötter. Gräsrötterna har utgjorts av fackföreningar, kvinnoklubbar och liknande. Dessa har i många fall varit kopplade till partiet genom ”arbetarekommunerna”, socialdemokratins lokala organisation. I detta projekt undersöks arbetarekommunernas framväxt och varför partiet valde denna organisationsform.

Till skillnad från många av partiets ideologiska ställningstaganden som hade tydliga internationella influenser (exempelvis de tidiga partiprogrammen) verkar partiorganisationen ha varit unik för Sverige. En vägledande fråga för projektet är därför vad det var som gjorde att Socialdemokraterna i Sverige valde att bygga upp en lokalorganisation utan tydliga internationella motsvarighet. I projektet studeras därför kongressprotokoll, utredningar, stadgar, partipress med mera för att försöka klargöra hur arbetarekommunerna uppstod, hur de fungerade samt vilken funktion dessa hade för partiet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-08-28 2026-08-28

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia
Senast uppdaterad: 2023-01-13