"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SOCRATES

Forskningsprojekt Sociala robotar som anpassar sig till äldre personers känslor och handlingar.

Det fokuserar femton doktorander från hela världen på i ett EU-projekt som leds av Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. För att stödja dem och deras utbildning har ett konsortium bestående av sju universitet/forskningsinstitut, tre industripartners, två slutanvändarorienterade partners och tre affärsorienterade organisationer bildats.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-11-01 2020-10-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Forskningen inom social robotik har ett gemensamt tema om interaktionskvalitet, vilket är ett koncept för karaktärisering av hur ett specifikt interaktionssätt är lämpligt för en given uppgift, situation och användare. Interaktionskvalitet förändras ofta, till exempel om en äldre vuxen tröttnar och tappar fokus när hen interagerar med en robot.

Interaktionskvalitet beror också på robotens funktionalitet och design. Genom att sakta ner robotens hastighet kan interaktionskvaliteten bibehållas. I Sokrates behandlar vi dessa frågor ur en rad olika perspektiv i fem forskningspaket:

Känsla: nya multimodala metoder för att uppfatta mänskliga känslor, tex  ansiktsuttryck, kroppsrörelse, hörsel och språkbruk.
Avsikt: nya tekniker för att härleda mänskliga mål och avsikter från naturligt språk och videoanalys
Adaptivitet: tekniker för att anpassa en robots beteende till användarens behov
Design: Nya designmetoder för hårdvara, gränssnitt och säkerhet
Godkännande: Förfaranden för utvärdering av användaracceptans
 
Länksocrates-project.eu

Senast uppdaterad: 2023-09-08