"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Spridning av högfluorerade ämnen (PFAS)

Forskningsprojekt I detta projekt kommer vi att undersöka hur högfluorerande ämnen, PFAS, kan påverka djursamhällen i vattenmiljöer, om och hur PFAS kan spridas upp på land via vattenlevande insekter och om PFAS därmed kan hamna i födovävar även på land.

Högfluorerande ämnen (PFAS) är extremt svårnedbrytbara och finns därför kvar i naturen långt efter utsläpp. I tidigare studier har man mest undersökt koncentrationer av PFAS i vattenmiljöer, medan man sällan undersökt hur dessa koncentrationer påverkar populationer och samhällen av vattenlevande djur. Dessutom, eftersom vattenlevande insekter som vuxna kläcker och flyger upp på land är det möjligt att PFAS kan spridas till omkringliggande land och till landlevande djur som äter dessa insekter, men detta har ännu ingen undersökt.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-01-01

Finansiering

FORMAS

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Biologi
Senast uppdaterad: 2024-02-01