Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon
Personalbild Micael Jonsson

Micael Jonsson

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik och forskar på hur miljön styr artsamhällen och hur dessa samhällen påverkar ekosystems funktion och rumsliga energiflöden

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H4, Linnaeus väg 6, Umeå A4-20-21, A4.18.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

En del av min forskning handlar om hur miljö och mänsklig aktivitet påverkar ekologiska samhällens artsammansättning. Med andra ord, varför hittar vi vissa arter i en viss miljö och hur kommer artsammansättningen förändras som följd av naturliga miljöförändringar eller mänsklig aktivitet? Dessa frågor undersöks både i akvatiska och terrestra (skogliga) miljöer och i gränsen mellan akvatiska och terrestra ekosystem. När en artsammansättning förändras, oavsett orsak, påverkas viktiga ekosystemprocesser, ekosystemens funktion och deras förmåga att leverera ekosystemtjänster. I min forskning försöker jag därför förstå vilka konsekvenser en förändrad artsammansättning, eller ren artförlust, har för ekosystemens förmåga att fungera för andra organismer (biodiversitet) och mänskliga behov (ekosystemtjänster). Här är det även viktigt att förstå hur mänskliga behov kan stödja eller drabba generell biodiversitet, med målet att uppnå hög ekologisk hållbarhet i nyttjande av naturresurser.

Jag är också intresserad av resursflöden mellan akvatiska och terrestra ekosystem, i båda riktningarna. Även om ekosystem definieras som väl avgränsade rör sig näring och organismer kontinuerligt mellan olika ekosystem. Dessa rörelser påverkas av både naturligt förändrade miljöförhållanden och som följd av mänsklig aktivitet, med konsekvenser för framför allt konsumenter i mottagande ekosystem. Ett relativt nytt spännande område inom detta fält är hur kvaliteten på resursflöden förändras av ändrade miljöförhållanden och hur detta påverkar flödets betydelse i mottagande ekosystem. Slutligen, akvatiska insekter, som lever en stor del av sina liv i vatten för att sedan kläckas och flyga upp på land, kan potentiellt sprida miljöföroreningar till landlevande konsumenter. Detta undersöks med fokus på bly, zink och högfluorerade ämnen.

2020
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 732
Fahlman, Johan; Hellström, Gustav; Jonsson, Micael; et al.
2020
Journal of Applied Ichthyology, Wiley-Blackwell 2020, Vol. 36, (1) : 105-112
Hellström, Gustav; Brodin, Tomas; Jonsson, Micael; et al.
2020
Environmental Research Letters, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 15, (9)
Jonsson, Micael; Bengtsson, Jan; Moen, Jon; et al.
2020
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Canadian Science Publishing 2020, Vol. 77, (1) : 177-187
Leander, Johan; Klaminder, Jonatan; Jonsson, Micael; et al.
2020
Environmental Pollution, Elsevier 2020, Vol. 257
Lidman, Johan; Jonsson, Micael; Berglund, A. M. M.
2020
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 734
Lidman, Johan; Jonsson, Micael; Berglund, Åsa M. M.
2019
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 648 : 1257-1262
Jonsson, Micael; Andersson, Magnus; Fick, Jerker; et al.
2019
Nature Plants, Nature Publishing Group 2019, Vol. 5, (2) : 141-147
Jonsson, Micael; Bengtsson, Jan; Gamfeldt, Lars; et al.
2019
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 687 : 488-493
Klaminder, Jonatan; Jonsson, Micael; Leander, Johan; et al.
2019
Environmental Science: Processes & Impacts, Royal Society of Chemistry 2019, Vol. 21, (11) : 1887-1898
Koch, Alina; Kärrman, Anna; Yeung, Leo W. Y.; et al.
2018
Environmental Chemistry, CSIRO Publishing 2018, Vol. 15, (8) : 463-471
Fahlman, Johan; Fick, Jerker; Karlsson, Jan; et al.
2018
Hydrobiologia, Springer 2018, Vol. 815, (1) : 83-95
Jonsson, Micael; Polvi, Lina E.; Sponseller, Ryan A.; et al.
2018
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 615 : 608-614
Lagesson, Annelie; Brodin, Tomas; Fahlman, Johan; et al.
2018
Nature Ecology & Evolution, Nature Publishing Group 2018, Vol. 2, (9) : 1443-1448
Metcalfe, Daniel B.; Hermans, Thirze D. G.; Ahlstrand, Jenny; et al.
2017
Chemosphere, Vol. 176 : 324-332
Fick, Jerker; Brodin, Tomas; Heynen, Martina; et al.
2017
Ambio, SPRINGER 2017, Vol. 46, (3) : 311-323
Jonsson, Micael; Burrows, Ryan M.; Lidman, Johan; et al.
2017
Global climate change and terrestrial invertebrates, Chichester, UK.: John Wiley & Sons 2017 : 274-294
Jonsson, Micael; Canhoto, Cristina
2017
Ecology and Evolution, WILEY 2017, Vol. 7, (4) : 1068-1077
Lidman, Johan; Jonsson, Micael; Burrows, Ryan M.; et al.
2016
Nature Communications, Nature Publishing Group 2016, Vol. 7
Hellström, Gustav; Klaminder, Jonatan; Finn, Fia; et al.
2016
Aquatic Toxicology, Vol. 170 : 384-389
Hellström, Gustav; Klaminder, Jonatan; Jonsson, Micael; et al.
2016
Aquatic Toxicology, Elsevier 2016, Vol. 180 : 71-77
Heynen, Martina; Backstrom, Tobias; Fick, Jerker; et al.
2016
Environmental Chemistry, Vol. 13, (5) : 849-853
Heynen, Martina; Brodin, Tomas; Klaminder, Jonatan; et al.
2016
Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 35, (4) : 930-937
Heynen, Martina; Fick, Jerker; Jonsson, Micael; et al.
2016
Ecosphere, Vol. 7, (10)
Jonsson, Micael; Snall, Tord; Asplund, Johan; et al.
2016
Freshwater Science, Vol. 35, (3) : 882-894
Jonsson, Micael; Stenroth, Karolina
2016
Frontiers in Environmental Science, Vol. 4
Klaminder, Jonatan; Hellström, Gustav; Fahlman, Johan; et al.
2016
Science of the Total Environment, Elsevier 2016, Vol. 568 : 208-215
Lagesson, Annelie; Fahlman, Johan; Brodin, Tomas; et al.
2016
Journal of Ecology, Vol. 104, (2) : 545-560
Wardle, David A.; Jonsson, Micael; Mayor, Jordan R.; et al.
2015
Freshwater Biology, Vol. 60, (7) : 1237-1251
Burrows, Ryan M.; Hotchkiss, Erin R.; Jonsson, Micael; et al.
2015
Science of the Total Environment, Elsevier 2015, Vol. 538 : 240-245
Jonsson, Micael; Ershammar, Ellen; Fick, Jerker; et al.
2015
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (1) : 78-88
Jonsson, Micael; Hedström, Per; Stenroth, Karolina; et al.
2015
Ecosystems (New York. Print), Vol. 18, (1) : 154-169
Jonsson, Micael; Kardol, Paul; Gundale, Michael J.; et al.
2015
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (1) : 136-149
Stenroth, Karolina; Polvi, Lina E; Fältström, Emma; et al.
2014
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 369, (1656) : 20130580-
Brodin, Tomas; Piovano, Susanna; Fick, Jerker; et al.
2014
Science of the Total Environment, Elsevier 2014, Vol. 472 : 108-111
Jonsson, Micael; Fick, Jerker; Klaminder, Jonatan; et al.
2014
Environmental Research Letters, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2014, Vol. 9, (8) : 084003-
Klaminder, Jonatan; Jonsson, Micael; Fick, Jerker; et al.
2014
Ecology, Vol. 95, (7) : 1836-1849
Wardle, David A.; Jonsson, Micael
2013
Science, The American Association for the Advancement of Science 2013, Vol. 339, (6121) : 814-815
Brodin, Tomas; Fick, Jerker; Jonsson, Micael; et al.
2013
Nature Communications, Nature Publishing Group 2013, Vol. 4
Gamfeldt, Lars; Snäll, Tord; Bagchi, Robert; et al.
2013
Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management, Vol. 29, (5) : 537-547
Jonsson, Micael; Deleu, Pieter; Malmqvist, Björn
2013
Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management, John Wiley & Sons 2013, Vol. 29, (9) : 1082-1089
Malm Renöfält, Birgitta; Lejon, Anna G.C.; Jonsson, Micael; et al.
2013
Ibis, Vol. 155, (2) : 348-356
Strasevicius, Darius; Jonsson, Micael; Nyholm, N. Erik I.; et al.
2012
Ecological research, Vol. 27, (5) : 945-954
Jonsson, Micael; Strasevicius, Darius; Malmqvist, Björn
2012
Journal of Ecology, Malden, USA: Wiley-Blackwell 2012, Vol. 100, (1) : 16-30
Wardle, David A.; Jonsson, Micael; Bansal, Sheel; et al.
2012
Ecology, Vol. 93, (3) : 521-531
Wardle, David A.; Jonsson, Micael; Kalela-Brundin, Maarit; et al.
2011
Journal of Biogeography, Wiley 2011, Vol. 38, (6) : 1186-1196
Jonsson, Micael; Englund, Göran; Wardle, David A.
2007
Acta Oecologica, Vol. 31, (1) : 79-85
Jonsson, Micael; Johansson, Frank; Karlsson, Cecilia; et al.
2006
Acta Oecologica, Elsevier 2006, Vol. 29, (1) : 72-77
Jonsson, Micael
2005
Journal of The North American Benthological Society, Vol. 24 : 798-806
Jonsson, M; Malmqvist, B

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik.