"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stöd i studier långsiktig investering för unga vuxna med psykisk ohälsa – ansvar möjligheter och hinder i det svenska välfärdssamhället

Doktorandprojekt Utbildning och arbete är centralt i övergången till att bli vuxen. För personer med psykisk ohälsa kan det uppstå särskilda utmaningar men det finns modeller som är specifikt utformade för att kunna erbjuda denna typ av stöd men som få av Sveriges kommuner och regioner erbjuder. Det är därför intressant att undersöka dessa verksamheter för att få kunskap om hur de ser på organisationens ansvar för målgruppen och tillvägagångssätt att erbjuda stödet.

Det övergripande syftet för mitt avhandlingsarbete handlar om att undersöka verksamheter som erbjuder insatser som syftar till att stödja individer och ge stöd till arbete och studier till målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. I fokus är organisatoriska faktorer samt välfärdssamhällets ansvar. Av särskilt intresse är att studera hur dessa verksamheter ser på dessa insatser som en långsiktig investering i unga vuxna med psykisk ohälsa.

Doktorand

Maria Hillörn
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 32

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-06-01 2025-05-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete har ett fokus på stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa och de verksamheter som erbjuder stöd till arbete och studier. Min forskning har ett fokus på organisatoriska förutsättningar och hinder för verksamheter att erbjuda denna form av stöd. Av särskilt intresse är perspektiv på ansvar ur lednings- och välfärdsperspektiv, i synnerhet vad gäller stöd till målgruppen att uppnå sina utbildningsmål då detta kan ses som en långsiktig investering.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-14