Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Maria Hillörn

Maria Hillörn

Doktorand i socialt arbete, forskar kring psykosociala insatser för unga vuxna med psykisk ohälsa

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag började som doktorand vid institutionen för socialt arbete i juni 2021 i forskningsprojektet Investera i unga vuxna med psykisk ohälsa som mitt avhandlingsarbete kommer att utgå från. Forskningsprojektet studerar de psykosociala insatserna Individual Placement and Support och Supported Education med särskilt fokus på unga vuxna med psykisk ohälsa och hur dessa metoder kan leda till en långsiktig investering i ungas framtid.

Det övergripande syftet för mitt avhandlingsarbete kommer att ligga på hur integrerat stöd i form av IPS/SEd kan implementeras och fungera långsiktigt i det svenska sektoriserade välfärdssamhället ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Av särskilt intresse är att fokusera på stöd till studier (SEd) som en långsiktig investering till unga vuxna med psykisk ohälsa i ett välfärdssystem med många aktörer.

Jag har tidigare arbetat inom ett antal socialtjänster efter min socionomexamen 2010, främst med myndighetsutövning inom olika enheter vilket gett mig en bred erfarenhet av socialtjänstens arbete.