"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Hillörn

Doktorand i socialt arbete, forskar om insatser för unga vuxna med psykisk ohälsa med ett fokus på organisation och välfärdssamhället

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är sedan 2021 doktorand på heltid vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Mitt avhandlingsarbete berör psykisk ohälsa hos unga vuxna och med ett särskilt fokus på det svenska välfärdssamhället och organisatoriska förutsättningar och hinder för det sociala arbetets praktik.

Det övergripande syftet för mitt avhandlingsarbete handlar om att undersöka verksamheter inom kommunal och regional regi som erbjuder insatser som syftar till att stödja individer och ge stöd till arbete och studier till målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. I fokus är organisatoriska faktorer samt välfärdssamhällets ansvar gällande dessa former av stöd. Av särskilt intresse är att studera hur dessa verksamheter ser på dessa insatser som en långsiktig investering i unga vuxna med psykisk ohälsa.

Särskilt intresse är riktat mot insatsen Supported Education, en modell som kan användas för att erbjuda stöd till personer med psykisk ohälsa att påbörja och slutföra eftergymnasial utbildning. Modellen är återhämtningsinriktad och personcentrerad och innefattar att ge individuellt anpassat stöd, i Sverige oftast genom socialtjänsten, för att uppnå sina utbildningsmål.

Mitt avhandlingsarbete utgår från ett större forskningsprojekt,  Investera i unga vuxna med psykisk ohälsa - karriärrelaterade resultat och ansvar i det svenska välfärdssamhället