"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution

Forskningsprojekt Projektet studerar framväxande strömmande mediekulturer i allmänhet, och musiktjänsten Spotify i synnerhet - bland annat med bäring på de digitala utmaningar som direktaccess till musikarvet innebär för arkiv-, bibliotek- och museisektorn.

Projektet vilar på en mycket speciellt utformad forskningsmetodik - med utgångspunkten i upprättande av ett skivbolag (i forskningssyfte). Bolaget kommer att fungera som innovativt forskningsverktyg med syfte att följa - eller rentav förfölja - digitala musikfiler genom den inom-digitala distributionsprocessen: från skapelse över aggregation till uppspelning. Med hjälp av digitala metoder och digital etnografi är ambitionen att observera filernas färd genom det digitala eko-system som utgör den strömmande mediekulturens svarta låda, vanligtvis oåtkomlig för den traditionelle medieforskaren.

Projektansvarig

Pelle Snickars
Timlärare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2018-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Digital humaniora, Medie- och kommunikationsvetenskap

Projektbeskrivning

Att återupptäcka äldre musik är helt centralt för Spotify och företaget har arbetat på att ständigt utöka sin katalog. Projektet syftar därför till att undersöka såväl effekter, utmaningar som konsekvenser av strömmande musikarv för arkiv-, bibliotek- och museisektorn. Sömlös musiktillgång har exempelvis lett till alternativa användarmönster, nya former av engagemang och popularisering av äldre musikaliska former på ett sätt som kulturarvsinstitutioner aldrig kan utmana.

Projektet vilar på en mycket speciellt utformad forskningsmetodik - med utgångspunkten i upprättande av ett skivbolag (i forskningssyfte). Bolaget kommer att fungera som innovativt forskningsverktyg med syfte att följa - eller rentav förfölja - digitala musikfiler genom den inom-digitala distributionsprocessen: från skapelse över aggregation till uppspelning. Med hjälp av digitala metoder och digital etnografi är ambitionen att observera filernas färd genom det digitala eko-system som utgör den strömmande mediekulturens svarta låda, vanligtvis oåtkomlig för den traditionelle medieforskaren. Grundtanken är att digitalisering av medieobjekt förändrat hur de bör konceptualiseras, analyseras och förstås - från studiet av statiska musikartefakter till ökat vetenskapligt fokus på dynamiskt aktiva filer med ett slags inherent information om exemplevis bredbandsinfrastruktur, fildistribution och aggregation, användarpraktiker, klick-frekvens, sociala spellistor, delning och upprepning. Skivbolaget kommer att ge tillgång till distributionsplattformar som Spotifys analytics, och möjliggöra en undersökning av den industriella generering av massiv kulturell data som alla musikfiler numera alstrar. Kärnan i projektet ligger alltså i att spåra och övervaka musikfiler, en sorts etnografisk observation av deras distributiva liv. Den faktiska musik som skivbolaget kommer att erbjuda är av mindre vikt; i korthet kommer den bestå av verk från klassiska kompositörer där alla rättigheter löpt (i stil med datorgenererade midi-remixer av, säg, Mozart, Chopin eller Bach.)

Senast uppdaterad: 2019-09-18