"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Synliggöra och följa upp verksamhetsförlagd undervisning (VFU)

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola.

Syftet är att utveckla både ett kvalitetsbegrepp för VFU och uppföljning av VFU i kommunens systematiska kvalitetsarbete.

Samverkansprojekt

Johan Hansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 81

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-05-30 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Pedagogiska institutionen, Örnsköldsviks kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2024-02-22