"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Synteser av nedbrytning och respirationsrespons över tid och rum

Post-doc projekt Klimatförändringar kan förändra den känsliga balansen mellan koldioxidupptag och -utsläpp, vilket antas ha starkt negativ effekt på det globala klimatet.

Syftet med detta postdoc-projekt är att undersöka hur klimatuppvärmningen påverkar de tre nedbrytningsfaserna av organiskt kol på regional (arktisk) till global skala och jämföra vikten av direkta och indirekta (vegetation, mikrobiella) mekanismer.

Projektansvarig

Judith Sarneel
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 63
Ellen Dorrepaal
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 21

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Projektbeskrivning

Klimatförändringar kan förändra den känsliga balansen mellan koldioxidupptag och -utsläpp, med potentiellt starka negativa effekter på det globala klimatet. Nedbrytningen av organiskt kol börjar med nedbrytningen av färskt, relativt instabilt material, som delvis stabiliseras av mer motspänstiga föreningar. I det tredje sönderdelningssteget andas organiskt jordmaterial i mycket långsammare inneboende hastigheter.

Över hela världen används standardiserade metoder i klimatförändringsexperiment (t.ex. ITEX öppna kamrar, snöstängsel). Förutom vegetationsförändringar mäts nedbrytning (t.ex. tepåseindex) och markandning av i allt högre grad i dessa experiment. Sådana standardiserade, globala / arktiska tillvägagångssätt ger unika möjligheter för metaanalyser.

Senast uppdaterad: 2021-09-22