"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Systematiska litteraturöversikter och epidemiologiska undersökningar av påstådd barnmisshandel

Forskningsprojekt I oktober 2016 publicerade SBU en systematisk litteraturgenomgång av det vetenskapliga underlaget för att diagnostisera ”skakvåld” (”shaken baby syndrome”) på det sätt som skett med stor övertygelse och förment stor säkerhet sedan 1970-talet, dvs genom påvisande av den s k triaden (subduralblödning, ögonbottenblödningar och encefalopati). SBU-rapporten visade emellertid att det vetenskapliga stödet för denna diagnostiska metod var otillräckligt (mycket låg vetenskaplig evidens).

Det främsta problemet med tidigare publikationer inom området var cirkelbevisning, och eftersom samma metod tycks ha tillämpats i stora delar av tidigare forskning om barnmisshandel, finns anledning att undersöka den vetenskaplig evidensen för även andra fynd som tidigare har ansetts vara ”höggradigt specifika” för misshandelsvåld mot barn, t ex revbensfrakturer och s k Classical Metaphyseal Lesions.

Projektansvarig

Anders Eriksson
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-09-01

Finansiering

SBU, RMV

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Den systematiska litteraturöversikt av den diagnostiska träffsäkerheten av den s k triaden för påvisande av skakvåld, och som inleddes i september 2014 och publicerades i oktober 2016, fortsätter nu med en systematisk litteraturgenomgång av det vetenskapliga stödet för i första hand uppfattningen att revbensfrakturer, andra frakturer och s k Classical Metaphyseal Lesions hos små barn har "höggradig specificitet" för misshandelsvåld. Parallellt med detta bedrivs epidemiologiska registerstudier av skador hos döda och skadade barn som registrerats i RMVs databaser sedan 1992.

Senast uppdaterad: 2024-05-07