"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

The futures of genders and sexualities. Cultural products, transnational spaces and emerging communities

Forskningsprojekt I projektet följs tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivitet och sekularism; och manga, som ett postsekulärt fenomen.

Syftet är att studera produkternas roll i skapandet av föreställda transnationella gemenskaper som medvetet eller omedvetet återskapar, gör motstånd mot eller förändrar normer om genus och sexualitet.

Kontaktperson

Linda Berg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 80

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2020-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap
 • Projektmedlemmar
  Linda Berg
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 69 80

  Externa projektmedlemmar

  Lena Martinsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Genusvetenskap, Göteborgs universitet (projektledare)

  Erika Alm, Institutionen för kulturvetenskaper, Genusvetenskap, Göteborgs universitet

  Diana Mulinari, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Pia Laskar, Avdelningen för Samlingar och forskning, Statens historiska museer

  Mikela Lundahl, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

  Mona Lilja, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

  Cathrin Wasshede, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

  Anna Johansson, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Högskolan Väst

Projektbeskrivning

Målet är att få kunskap om ett civilsamhälle bortom organisationer men som ändå uppfattas som en föreställd transnationell gemenskap. De tre produkterna är relaterade till en global och hierarkiskt ordnad uppdelning mellan det religiösa, som ofta knyts till en förment traditionell ordning, respektive det sekulära som lika ofta uppfattas som villkoret för såväl kritik, demokrati som progressivitet. Uppdelningen länkas även till geografisk plats där det sekulära och uppfattat progressiva ofta sammankopplas med Europa och väst. Vi vill utmana denna dikotomi. Genom att studera de tre produkterna som verksamma och relaterande till en rad andra sammanhang, som marknaden såväl som religion och andra normer studeras tillblivelser av nya positioner och gemenskaper att identifiera sig med eller känna sig främmande inför. Därmed närmar sig projektet också nya sätt att förstå genus och sexualiteter.

Forskare i projektet vid Umeå universitet är Linda Berg. I sin forskning fokuserar hon på frågor om politik och sekularism genom studier av feministisk gatukonst (i Sverige, Frankrike, Egypten och Afghanistan) samt i politiska debatter om slöjan nationellt och transnationellt.

Senast uppdaterad: 2024-03-20