"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Berg

Etnolog och docent i genusvetenskap. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag arbetar sedan 2002 inom genusstudier och kulturvetenskap vid Umeå universitet, doktorerade i etnologi med genusvetenskaplig inriktning 2007 och är verksam sedan 2011 som universitetslektor vid Umeå centrum för genusstudier och är docent i ämnet. Min expertis rör i huvudsak genus, kolonialitet och sociala rörelser samt feministiska kulturstudier om medicin och hälsa.

I doktorsavhandlingen InterNacionalistas (H:ström) sökte jag, genom berättelser från svenska solidaritetsarbetare verksamma i Nicaragua, svar på frågor om möjligheter till ömsesidighet och identifikation i en värld djupt präglad av global orättvisa. Det följdes därefter av ett projekt där jag utforskade vidare idéer om utveckling och jagen genom ett helt annat område - svensk självhjälpslitteratur - baserat på teorier om subjektivitet, känslor och emancipation (se exv. The Emotional Engineer, 2012). Med poststrukturalistiska och postkoloniala perspektiv har jag även återkommit till frågor om hur solidaritet förhandlas och praktiseras inom sociala rörelser. Ett annat forskningsområde som länge har intresserat mig är utomparlamentariska rörelser i Centralamerika, med särskilt fokus på kamp för demokrati samt sexuella och reproduktiva rättigheter i Nicaragua. Mitt intresse för postkoloniala studier har resulterat i ansvar för vetenskapliga nätverk och arrangemang samt introduktion och granskning av vetenskapliga arbeten inom fältet.

Inom ramen för ett civilsamhällsprojekt tillsammans med åtta andra forskare (2015–2020, se länk), studerades rollen som kulturella artefakter (t ex slöja och regnbågsflagga) spelar i skapandet av transnationella gemenskaper som reproducerar, förstärker eller förändrar normer avseende kön, nationalitet, kolonialitet och sexualitet. Min forskning fokuserade här särskilt på frågor om religion, sekularitet, kön och politik i relation till slöjor och konst. Se exempelvis boken Pluralistic Struggles in Gender, Sexuality and Coloniality (Palgrave, 2021).

För närvarande leder jag ett projekt om hormonberättelser (2021-2025, finansierat av Vetenskapsrådet). Tillsammans med Anna Sofia Lundgren och Maria Jönsson utforskar vi hur utsagor om hormoner påverkar kvinnors uppfattningar om sina kroppar och sin existens i transitionsfaser som graviditet och menopaus. Det har även lett mig till att undersöka hur endokrina diskurser inverkar på en vidare förståelse av kroppar, kön och normalitet.

Tillsammans med Hanna Bäckström Olofsson, finansierat av Formas, arbetar jag med ett projekt som primärt utforskar civilsamhällets definitioner av och insatser mot segregation.
Se under publikationer för information om aktuella resultat.

Medan forskning utgör en betydande del av mitt arbete, handleder och undervisar jag även i genusstudier på alla nivåer vid UCGS, till exempel om etnografiska metoder, feministiska teorier, (post-, anti-, de)kolonial teori, queer teori, kropp och etik. Jag är bland annat kurskoordinator för masterkurserna Feminist Theories och Gender, Nation and Migration.

Umeå: Umeå University 2024
Bäckström, Hanna; Berg, Linda
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Föreningen Kulturella Perspektiv 2024, Vol. 33
Lauri, Johanna; Berg, Linda
Struggles for reproductive justice in the era of anti-genderism and religious fundamentalism, London: Palgrave Macmillan 2023 : 213-240
Alm, Erika; Berg, Linda
Umeå: Umeå University 2023
Berg, Linda
Feminist ethnographies: methodological reflections in gender research, Umeå: Umeå University 2023 : 10-23
Berg, Linda
Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S); Sea, Sky, and Land: Engaging in Solidarity in Endangered Ecologies, Honolulu, USA, November 8-11, 2023
Berg, Linda
Feminism och konvivialitet: samexistens, oenighet, hopp, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 25-35
Berg, Linda; Bäckström, Hanna
Norma, Routledge 2023, Vol. 18, (1) : 5-20
Berg, Linda; Linander, Ida
Formbundet, formbart!: Vänbok till Alf Arvidsson, Umeå: Insitutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2022 : 65-73
Berg, Linda; Lundgren, Anna Sofia
Kvinder, Køn og Forskning, Copenhagen: Københavns Universitet 2022, Vol. 34, (2) : 11-26
Berg, Linda; Lundgren, Anna Sofia; Jönsson, Maria
Book of abstracts
Martinsson, Lena; Berg, Linda; Mulinari, Diana
Basingstoke: Palgrave Macmillan 2021
Alm, Erika; Berg, Linda; Lundahl Hero, Mikela; et al.
Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality: challenging Swedish exceptionalism, London: Palgrave Macmillan 2021 : 299-306
Alm, Erika; Berg, Linda; Lundahl Hero, Mikela; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Publicera, Kungliga Biblioteket 2021, Vol. 30, (2-3)
Berg, Linda; Erika, Alm
Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality: challenging Swedish exceptionalism, London: Palgrave Macmillan 2021 : 49-80
Berg, Linda; Lundgren, Anna Sofia
Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality: challenging Swedish exceptionalism, London, New York: Palgrave Macmillan 2020 : 1-18
Alm, Erika; Berg, Linda; Lundahl Hero, Mikela; et al.
Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality: challenging Swedish exceptionalism, London, New York: Palgrave Macmillan 2020 : 269-297
Berg, Linda; Johansson, Anna; Pia, Laskar; et al.
g19 - Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations. Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019
Berg, Linda
How to study transnationalism and transformative movements, Gothenburg, Sweden, October 17-18, 2018
Berg, Linda
Women's Studies Quarterly, Vol. 46, (3-4) : 120-136
Berg, Linda; Carbin, Maria
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungl. Gustav Adolfskademien för svensk folkkultur 2017, Vol. 100, (1) : 38-41
Berg, Linda
Tillämpad kulturteori, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 273-292
Berg, Linda
Du skall inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 59-86
Berg, Linda
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Linköping University Electronic Press 2016, Vol. 8, (3) : 263-283
Berg, Linda; Lundahl, Mikela
Kvinder, Køn og Forskning, (4) : 7-19
Berg, Linda; Lundahl, Mikela; Martinsson, Lena
g16, Swedish gender research conference - Boundaries, Mobility and Mobilization. Linköping, Sweden, November 23-25, 2016
Berg, Linda; Mikela, Lundahl; Martinsson, Lena
9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital, Rovaniemi, Finland, June 3-6, 2015
Berg, Linda
Symposium - Jantelagens Subjekt. Umeå universitet, 23 april, 2015
Berg, Linda
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 113-130
Berg, Linda; Carbin, Maria
9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital, Rovaniemi, Finland, June 3-6, 2015
Berg, Linda; Laskar, Pia
Annals of Sports Medicine and Research, JSciMed Central 2015, Vol. 2, (4)
Ohlsson, Anna; Berg, Linda; Ljungberg, Hanna; et al.
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2013, (4) : 47-51
Berg, Linda; Carbin, Maria
Relational concepts in medicine, Oxford: Inter-Disciplinary Press 2012 : 147-156
Berg, Linda
Bang, Stockholm: Föreningen Bang 2012, (3-4) : 40-47
Berg, Linda; Carbin, Maria
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2011, Vol. 1, (137) : 39-43
Berg, Linda
Att känna sig fram: känslor i humanistisk genusforskning, Umeå: h:ström - Text & Kultur 2011 : 102-121
Berg, Linda
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2010, Vol. 19, (2) : 2-11
Berg, Linda
Dissident Citizenship: Queer Postcolonial Belonging: Programme Information & Abstracts
Berg, Linda
Umeå: Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet 2009
Berg, Linda
Politics conference: Sixth Essex Graduate Conference in Political Theory ‘Difference, borders, others’
Berg, Linda
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens, 13–15 juni, 2005, Norrköping, Sweden
Berg, Linda
Akademisk kultur: Vetenskapliga miljöer i kulturanalytisk belysning, Stockholm: Carlsson 2002 : 75-140
Berg, Linda
Umeå och Stockholm: Umeå universitet och Svensk sjuksköterskeförening 2001
Berg, Linda; Hernborg, Emma