"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tjänstedesign som verktyg för att samskapa nya vägar till innovation – hur Socialstyrelsen i framtiden kan främja innovationsförmågan inom socialtjänsten

Forskningsprojekt Socialtjänsten i Sverige står för inför stora utmaningar, såsom effekter av ökad migration, en förändrad befolkningsstruktur som i framtiden kommer medföra en stor andel äldre i behov av vård- och omsorgsinsatser och svårigheter med kompetensförsörjningen.

Jämförande internationella studier har också visat på ett otillräckligt fokus på individens och anhörigas behov och preferenser samt stor förbättringspotential när det gäller att se individen som medaktör. Det finns ett stort behov av innovationer på fler olika nivåer som kan möta framtidens utmaningar inom socialtjänsten.

Projektansvarig

Linda Richter Sundberg
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 70

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vinnova

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att främja förmåga till innovation och undanröja hinder för innovation inom socialtjänsten genom att socialtjänsten tillsammans med Socialstyrelsen samskapar nya vägar till innovation. Målet är att under projekttiden utforska nya möjliga sätt att förnya socialtjänsten i samarbete med Socialstyrelsen samt att vetenskapligt följa upp implementeringen, före, under och efter.

Frågeställningar kopplade till den vetenskapliga uppföljningen är: (1) hur upplevde deltagarna från respektive organisation processen att samskapa innovationer, (2) vilka strukturella hinder för innovation fanns före, under och efter projektet och (3) vilka effekter hade projektet på respektive verksamhet (t ex kostnadseffektivitet, brukarcentrering, måluppfyllelse).

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-03-18