"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Trötthet efter skallskada

Forskningsprojekt Trötthet är ett av de vanligaste symtomen hos patienter med bestående besvär efter traumatisk skallskada. Trots att det är så vanligt och orsakar så mycket lidande för patienterna, finns idag inga evidensbaserade metoder för behandling och inga objektiva metoder för diagnostik av detta symptom.

OSU6162 visade sig orsaka få biverkningar, men inga effekter på trötthet kunde ses i resultaten efter 4 veckors behandling med maxdos på 2x15 mg per dag. Den funktionella hjärnavbildningen kunde påvisa effekter av OSU6162, men dessa låg i fel regioner för att påverka trötthet. fMRI visade att trötthet efter skallskada är kopplat till förändringar i de delar av hjärnans nätverk som berör striatum och thalamus. Skillnaderna i aktivitet i caudatkärnan kunde fånga patienterna med en sensitivitet på 81% och en specificitet på 91%

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-04-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

  • En klinisk prövning med randomiserad dubellblindad placebokontrollerad design har genomförts för att undersöka om dopaminstabilisatorn OSU6162 påverkar trötthet hos patienter med traumatisk skallskada. Trötthet har undersökts med självskattningsskalor, neuropsykologiska tester och funktionell magnetresonanstomografi (fMRI)
  • En tvärsnittsstudie har genomförts för att undersöka om funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) kan användas för att mäta och diagnosticera trötthet hos patienter med traumatisk skallskada. Patienter med skallskada samt ålders- och könsmatchade kontroller fyllde i självskattningsskalor kring trötthet, genomgick ett omfattande neuropsykologiskt testbatteri, samt undersöktes med fMRI med de utförde en 27 minuter lång uppmärksamhetsuppgift.
  • För närvarande genomförs ytterligare en tvärsnittsstudie som undersöker huruvida strukturella skador i vitsubstans efter skallskada kan vara relaterade till trötthet eller andra neuropsykologiska mått.

 Publikationer

  • Berginström N, Nordström P, Schuit R, Nordström A. The Effects of (−)-OSU6162 on Chronic Fatigue in Patients With Traumatic Brain Injury: A Randomized Controlled Trial. Journal of Head Trauma Rehabilitation 2017; 32(2): E46-E54.
  • Berginström N, Nordström P, Ekman U, Eriksson J, Andersson M, Nyberg L, Nordström A. Fatigue after traumatic brain injury is linked to altered striato-thalamic-cortical functioning. Brain Injury: Accepted Abstracts from the International Brain Injury Association's 12th World Congress on Brain Injury, 2017;31: 755-755
  • Berginström N, Nordström P, Ekman U, Eriksson J, Andersson M, Nyberg L, Nordström A. Using Functional Magnetic Resonance Imaging to Detect Chronic Fatigue in Patients With Previous Traumatic Brain Injury: Changes Linked to Altered Striato-Thalamic-Cortical Functioning. Journal of Head Trauma Rehabilitation 2018; 33(4): 266-274.
  • Berginström N, Nordström P, Ekman U, Eriksson J, Nyberg L, Nordström A. Pharmaco-fMRI in Patients with Traumatic Brain Injury: A Randomized Controlled Trial with the Monoaminergic Stabilizer (-)-OSU6162. Journal of Head Trauma Rehabilitation 2018. Published Ahead of Print. doi: 10.1097/HTR.0000000000000440

Publikationer

Umeå University medical dissertations, 2000
Berginström, Nils
Senast uppdaterad: 2024-05-07