"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Trygga försörjningen bland ungdomar i Tanzania

Forskningsprojekt I det här projektet ska vi undersöka vilken typ av stöd som ungdomar i Tanzania behöver för att kunna trygga sin försörjning som egenföretagare. Studien fokuserar bland annat på mikrofinansservice till ungdomar.

Många ungdomar i Östafrika försörjer sig inom den informella sektorn. De förväntas att skapa sitt eget arbete eftersom arbetstillfällena inom den formella sektorn är få. Men det finns väldigt lite stöd att få och man lever därför under osäkra villkor. Den här studien syftar till att undersöka vilken typ av stöd som ungdomar i Tanzania behöver för att kunna trygga sin försörjning som egenföretagare. En aspekt som studien fokuserar på är mikrofinansservice till ungdomar.

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-01 2010-12-31

Finansiering

Finansår , 2008, 2009, 2010

huvudman: Linda Helgesson, finansiar: SIDA, y2008: 627, y2009: 647, y2010: 85,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Transportforskningsenheten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Många ungdomar i Östafrika försörjer sig inom den informella sektorn. De förväntas att skapa sitt eget arbete eftersom arbetstillfällena inom den formella sektorn är få. Men det finns väldigt lite stöd att få och man lever därför under osäkra villkor.

Den här studien syftar till att undersöka vilken typ av stöd som ungdomar i Tanzania behöver för att kunna trygga sin försörjning som egenföretagare. En aspekt som studien fokuserar på är mikrofinansservice till ungdomar.

Läs mer under den engelska projektbeskrivningen.

Ämne: kulturgeografi
Senast uppdaterad: 2023-03-29