Hoppa direkt till innehållet
printicon

Trygga försörjningen bland ungdomar i Tanzania

Forskningsprojekt I det här projektet ska vi undersöka vilken typ av stöd som ungdomar i Tanzania behöver för att kunna trygga sin försörjning som egenföretagare. Studien fokuserar bland annat på mikrofinansservice till ungdomar.

Många ungdomar i Östafrika försörjer sig inom den informella sektorn. De förväntas att skapa sitt eget arbete eftersom arbetstillfällena inom den formella sektorn är få. Men det finns väldigt lite stöd att få och man lever därför under osäkra villkor. Den här studien syftar till att undersöka vilken typ av stöd som ungdomar i Tanzania behöver för att kunna trygga sin försörjning som egenföretagare. En aspekt som studien fokuserar på är mikrofinansservice till ungdomar.

Projektöversikt

Projektperiod

2008-01-01 2010-12-31

Finansiering

Finansår , 2008, 2009, 2010

huvudman: Linda Helgesson, finansiar: SIDA, y2008: 627, y2009: 647, y2010: 85,

Forskningsämne

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Många ungdomar i Östafrika försörjer sig inom den informella sektorn. De förväntas att skapa sitt eget arbete eftersom arbetstillfällena inom den formella sektorn är få. Men det finns väldigt lite stöd att få och man lever därför under osäkra villkor.

Den här studien syftar till att undersöka vilken typ av stöd som ungdomar i Tanzania behöver för att kunna trygga sin försörjning som egenföretagare. En aspekt som studien fokuserar på är mikrofinansservice till ungdomar.

Läs mer under den engelska projektbeskrivningen.

Ämne: kulturgeografi