"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tvärfunktionella team i brottsutredning: ett interventionsprojekt för att stötta utredares samarbete

Forskningsprojekt Polisens brottsutredande verksamhet med inriktning på internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB) är komplex. Denna brottstyp är svår att utreda då den kan kräva omfattande samarbete samt teknisk expertis.

I projektet undersöks hur tvärfunktionellt samarbete kan stödjas inom polisens brottsutredande verksamhet med inriktning på ISÖB. Utredningen sker ofta i tillfälliga team och är psykiskt påfrestande att arbeta med för utredare. Brottsligheten är föränderlig i takt med teknisk utveckling och kan ofta utmana organisatoriska såväl som nationella gränser. På grund av detta är det viktigt att utveckla hållbara arbetsformer där utredare och IT-forensiker kan stötta varandra i arbetet. Ett lovande tillvägagångssätt för att stödja samarbetet är genom att arbeta mer team-orienterat i utredningarna.

Projektansvarig

Oscar Rantatalo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-07-01 2026-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik, Psykologi

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att utforska hur tvärfunktionellt samarbete kan stödjas i ISÖB-utredningar. Forskargruppen kommer att arbeta tillsammans med svensk polis för att utveckla, implementera och utvärdera genomförbarheten av en intervention som syftar till att genom förändrade rutiner utveckla samarbete och team-orienterade arbetssätt inom ISÖB-utredning.

Projektet är treårigt och under det första året arbetar vi gemensamt med polisen för att identifiera en önskvärd förändring, därefter prövas denna och vi kommer kontinuerligt med hjälp av mixade metoder att utvärdera interventionen i flera omgångar av datainsamling. För att utvärdera interventionen kommer data att samlas in genom intervjuer och deltagande observationer samt genom enkät och organisatoriska nyckeltal. Projektet utvecklar ny kunskap om hur samarbete och tvärfunktionellt teamarbete kan stödja ISÖB-utredningar. Genom samskapande med polisen kommer vi att bidra med empiriskt förankrad forskning och utvärdering om polisutredning inom ISÖB.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-06-18