"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tvärfunktionella team I brottsutredning: ett interventionsprojekt för att stötta utredares samarbete

Forskningsprojekt Polisens brottsutredande verksamhet med inriktning på internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB) är svår att utreda då den kräver omfattande samarbete samt teknisk expertis. ISÖB-utredning sker ofta i tillfälliga team och är mycket psykiskt påfrestande att arbeta med för utredare.

I projektet undersöks hur tvärfunktionellt samarbete kan stödjas inom polisens brottsutredande verksamhet med inriktning på internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB). Utredningen sker ofta i tillfälliga team och är mycket psykiskt påfrestande att arbeta med för utredare. På grund av detta är det viktigt att utveckla hållbara arbetsformer där utredare kan stötta varandra. Ett lovande tillvägagångssätt för att stödja samarbetet är genom konceptet ”team scaffolds”. Det synliggör grundläggande rollstrukturer och syftar till att underlätta koordinering och samarbete i tillfälliga team.

Projektansvarig

Oscar Rantatalo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-07-01 2026-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik, Psykologi

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att utforska hur tvärfunktionellt samarbete kan stödjas i ISÖB-utredningar. Med hjälp av en ”dynamisk integrerad utvärderingsmodell” (DIEM) kommer forskargruppen att arbeta tillsammans med svensk polis för att utveckla, implementera och utvärdera genomförbarheten av en team scaffold intervention på fyra utredningsenheter som arbetar med ISÖB. Vi kommer att gemensamt utveckla en interventionsprototyp som sedan implementeras i de fyra utredningsenheterna med hjälp av en ”stepped wedge” design. Detta innebär att enheterna sekventiellt går över från ett kontroll- till ett interventionstillstånd. Vi kommer att utvärdera interventionen kontinuerligt med hjälp av mixade metoder vid projektets start och i fyra efterföljande omgångar av datainsamling. För att utvärdera interventionen kommer data att samlas in genom intervjuer och deltagande observationer samt genom enkät och organisatoriska nyckeltal gällande uppklarning och ärendekomplexitet. Projektet utvecklar ny kunskap om hur samarbete och tvärfunktionellt teamarbete kan stödja IFSO-utredningar. Genom samskapande med polisen kommer vi att bidra med empiriskt förankrad forskning och utvärdering om polisutredning inom ISÖB.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-10-02