"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ultrafina partiklar från transportfordon och dess effekter på hjärnan

Forskningsprojekt

Studien avser undersöka effekter av såväl kort- som långvarig exponering för luftföroreningar. De ingående studierna förväntas ge information som kan användas för bedömning av människors hälsorisker av trafikrelaterade luftföroreningar och nanopartiklar på Alzheimer’s sjukdom och luktsinnet, och en rad olika interaktionseffekter. Interventionsåtgärder för utsläpp och planerad framtida trafikpolitik kommer att utvärderas.

Projektansvarig

Anna Oudin
Lunds universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2023-12-31

Finansiering

Horizon 2020 (EU)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi
Senast uppdaterad: 2020-02-11