"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Undervisning och lärande kopplat till kost, hälsa och prestation bland elever och lärare på elitidrottsgymnasier

Doktorandprojekt Syftet med projektet är att öka kunskapen kring undervisning och lärande om kost, hälsa och prestation på elitidrottsutbildningarna samt elevernas matvardag.

Projektet avser att studera hur elitidrottselever på gymnasiet hanterar de ökade energi- och näringsbehov som deras höga fysiska aktivitetsnivå orsakar och hur elitidrottsskolor och lärare i ämnet Specialidrott bidrar till att möta deras behov.

Doktorand

Ida Davidsson
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 20

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-08-29

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Att äta tillräckligt och näringsriktig mat är centralt i idrottssammanhang för att upprätthålla hälsa och förbättra prestation i relation till träning och tävling. För unga elitidrottare, som samtidigt växer, är kosten extra viktig. För att göra goda val krävs bland annat kunskap om mat och näring men också praktiska kunskaper. Att hantera mat och matlagning kan vara en stor utmaning, särskilt för gymnasieungdomar i eget boende vilket är vanligt förekommande på elitidrottsgymnasierna.  

Vi har i dag begränsad kunskap om elitidrottselevers matvardag och potentiella problemområden kopplade till matsituationen. Förutsättningarna för undervisning och lärande om kost och näring i ämnet Specialidrott vet vi inte heller mycket om.   

För att svara på syftet har en flermetodstudie utformats. En nationell elevenkät samlas in våren 2023 och en lärarenkät i Specialidrott planeras. Även kvalitativa metoder kommer att användas i ett senare skede, bland annat i form av intervjuer med såväl elever som lärare. 

Senast uppdaterad: 2023-03-23