"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio

Forskningsprojekt Denna longitudinella studie har högstadieelever som målgrupp. Studien fokuserar elevernas undervisning och problem lösning i matematik i den vardagliga klassrimsverksamheter.

Med fokus på högstadielever releterar denna longitudinella studie till tre aspekter. För det första organisationsstrukturen helklass- och smågruppsundervisning. För det andra undervisningskraven i bägge formerna och för det tredje elevernas arbete med problemlösning i den vardagliga klassrumsverksamheten. Denna approach ger möjlighet till förståelse och insikt i ungdomars identitetsskapande, komplexiteten i mötet hem och skola samt anspråken på undervisning och lärande i matematik. Studien utgår från ett analytisk angreppssätt med avseende på narrativa, kritiska och kulturella perspektiv.

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-08-25 2012-06-15

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Med fokus på högstadielever releterar denna longitudinella studie till tre aspekter. För det första organisationsstrukturen helklass- och smågruppsundervisning. För det andra undervisningskraven i bägge formerna och för det tredje elevernas arbete med problemlösning i den vardagliga klassrumsverksamheten. Denna approach ger möjlighet till förståelse och insikt i ungdomars identitetsskapande, komplexiteten i mötet hem och skola samt anspråken på undervisning och lärande i matematik. Studien utgår från ett analytisk angreppssätt med avseende på narrativa, kritiska och kulturella perspektiv.

Läs mer om projektet i den engelska versionen.
Senast uppdaterad: 2018-06-20