"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Undervisningsutveckling i svenskämnet avseende lässtrategier

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Syftet är att initiera forskningscirklar där forskare och lärare läser litteratur och diskuterar hur testbaserat lärande kan användas i undervisningen.

Projektansvarig

Bert Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-05-30 2023-12-31

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Tillämpad utbildningsvetenskap, Hudiksvalls kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-18