"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Unga migranters sexuella rättigheter och deras tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård i Sverige

Doktorandprojekt Allmän tillgång till hälso- och sjukvård är en grundförutsättning för att förbättra befolkningens hälsa.

Migranterna har generellt lägre tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård och deras sociala förhållanden kan begränsa uppfyllandet av rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. I vilken utsträckning uppfylls migranternas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa i Sverige?

Doktorand

Mazen Baroudi
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 54

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

Folkhälsomyndigheten

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utforska sexuella och reproduktiva rättigheter bland unga migranter; deras tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård samt undersöka skillnaderna mellan migranter med olika socioekonomiska förutsättningar.

• I vilken utsträckning uppfylls sexuella och reproduktiva rättigheter bland unga migranter

• Vilka utmaningar möter unga migranter när det gäller tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård i Sverige

• Hur upplever unga migranter ungdomsmottagningar i Sverige

• Hur uppfattar migranter män sina sexuella och reproduktiva rättigheter

läs mer om projektet

Unga migranter är mer sårbara när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på grund av skäl som sammanhänger med migrationsprocessen och deras socioekonomisk föruttsättningar i värdländerna. Detta orsakar högre förekomst av sexuella och reproduktiva hälsoproblem bland unga migranter och begränsar deras tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård.

Det finns det begränsad forskning som undersöker unga migranters sexuella och reproduktiva rättigheter och deras tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård i Sverige. Forskning om skillnaderna mellan migranter med olika socioekonomiska förutsättningar är särskilt begränsad.

Jämlikhet inom hälsa och hälso- och sjukvård är en nationell och internationell prioritering. För att nå jämlikhet är det viktigt att analysera och lyfta fram unga migranters sexuella och reproduktiva rättigheter och att identifiera de utmaningar de står inför när det gäller tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård. 

Specifika mål är:

  • Att beskriva sexuella och reproduktiva rättigheterna bland unga migranter i Sverige och i vilken utsträckning dessa rättigheter uppfylls.

  • Att bedöma unga migranters tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård i Sverige; att undersöka socioekonomiska skillnader i deras tillgång; och att undersöka orsakerna bakom att inte söka vård.

  • Att utforska ungdomsuppfattningar om ungdomsmottagningar; och att bedöma eventuella skillnader i uppfattning mellan migranter och svensk-skandinaviska ungdomar.

  • Att undersöka unga migrantmäns uppfattningar om de faktorer som påverkar tillgången till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård i Sverige; och att förstå sambandet mellan uppfattningen att vara en man i en ny social miljö och hur de söker hjälp inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om projektets resultat: Tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård bland unga migranter i Sverige

Svenska
Engelska
Arabiska
Dari
Somaliska

Läs mer om projektest resultat: I vilken utsträckning uppfylls unga migranters sexuella rättigheter i Sverige?

Svenska
Engelska
Arabiska
Dari
Somaliska

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-09-16