"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning

Doktorandprojekt För att naturvetenskapsundervisning ska passa i förskolan är det viktigt att barnen kan bidra med sina idéer och erfarenheter till den kunskap som skapas. Det är också viktigt att undervisningen bygger på händelser i vardagen, snarare än att naturvetenskap blir något pedagogerna ”bockar av” genom enstaka experiment.

Naturvetenskapliga arbetssätt, som att observera och genomföra systematiska försök, vävs samman med olika estetiska uttrycksformer och barns fantasi i förskolans verksamhet. Däremot finner pedagoger det ofta problematiskt att väva samman barnens egna idéer med naturvetenskapliga förklaringsmodeller.

Projektansvarig

Sofie Areljung
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 18

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-09-01 2017-06-13

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Till avhandlingen

Senast uppdaterad: 2022-02-17