"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sofie Areljung

Docent i pedagogiskt arbete. Forskar om naturvetenskapsundervisning och estetiska uttryck i förskola och lågstadiet. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå
NERA 2024: programme
Günther-Hanssen, Anna; Areljung, Sofie; Magnusson, Lena O.; et al.
NERA 2024, Malmö, Sweden, March 6-8, 2024
Svanbäck-Laaksonen, Mikaela; Lindqvist, Anna; Areljung, Sofie
Studies in art education, Routledge 2023, Vol. 64, (1) : 9-22
Areljung, Sofie
European Early Childhood Education Research Journal, Routledge 2023, Vol. 31, (4) : 660-672
Areljung, Sofie; Bäckström, Lena; Grenemark, Evelina
International Journal of Early Years Education, Routledge 2023, Vol. 31, (3) : 790-805
Due, Karin; Skoog, Marianne; Areljung, Sofie; et al.
30th EECERA Annual Conference: Conference proceedings: Book of Abstracts : 19-19
Areljung, Sofie; Andersson, Johanna; Hermansson, Carina; et al.
Contemporary Issues in Early Childhood, Sage Publications 2022, Vol. 23, (4) : 500-503
Areljung, Sofie; Günther-Hanssen, Anna
Research in science education, Springer 2022, Vol. 52 : 909-926
Areljung, Sofie; Skoog, Marianne; Sundberg, Bodil
30th EECERA Annual Conference: Conference proceedings: Book of Abstracts : 18-19
Bichão, Helena; Areljung, Sofie
Lund: Studentlitteratur AB 2022
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika; et al.
FND 2022: Abstrakt parallella sessioner 9 november, Mid Sweden University 2022 : 6-6
Skoog, Marianne; Areljung, Sofie
International Journal of Science Education, Routledge 2021, Vol. 43, (13) : 2127-2147
Areljung, Sofie; Due, Karin; Ottander, Christina; et al.
International Journal of Research and Method in Education, Routledge 2021, Vol. 44, (5) : 463-473
Areljung, Sofie; Leden, Lotta; Wiblom, Lotta
NFSUN 2021: Science Education in the light of Global Sustainable Development – Trends and possibilities
Sundberg, Bodil; Ottander, Christina; Areljung, Sofie; et al.
Skolverket 2020
Areljung, Sofie
Stockholm: Skolverket 2020
Areljung, Sofie
Contemporary Issues in Early Childhood, Sage Publications 2020, Vol. 21, (1) : 70-82
Areljung, Sofie
Documentation in Institutional Contexts of Early Childhood: Normalisation, Participation and Professionalism, Wiesbaden: Springer 2020 : 187-204
Areljung, Sofie; Kelly-Ware, Janette P.
Material practice and materiality: too long ignored in science education, Springer 2019 : 101-114
Areljung, Sofie
Why Science and Art Creativities Matter: (Re-)Configuring STEAM for Future-making Education, Brill | Sense 2019 : 148-165
Areljung, Sofie
International Journal of Early Years Education, Routledge 2019, Vol. 27, (3) : 238-253
Areljung, Sofie
The 8th Nordic ISCAR, Nordic Conference on Cultural and Activity Research : Cultural-Historical Activity Theory in Research and Practice: A Nordic Approach, Trondheim, Norway, June 18-20, 2019
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, UiO: University Library 2019, Vol. 15, (4) : 358-369
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Ottander, Christina
XVIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education, Malmö, Sweden, August 13-17, 2018
Areljung, Sofie; Due, Karin; Ottander, Christina; et al.
Journal of Emergent Science, Vol. 15 : 20-27
Areljung, Sofie; Sundberg, Bodil
XVIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), Malmö, Sweden, August 13-17, 2018
Colucci-Gray, Laura; Ostergaard, Edvin; Erik, Fooladi; et al.
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, University of Oslo Library 2018, Vol. 14, (4) : 411-426
Due, Karin; Tellgren, Britt; Areljung, Sofie; et al.
International Journal of Science Education, Routledge 2018, Vol. 40, (17) : 2061-2077
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
Early years, Routledge 2017, Vol. 37, (4) : 370-385
Areljung, Sofie; Kelly-Ware, Janette
Research in science education, Springer 2017, Vol. 47, (6) : 1173-1192
Areljung, Sofie; Ottander, Christina; Due, Karin
Narratives of doctoral studies in science education: making the transition from educational practitioner to researcher, Routledge 2016 : 19-30
Areljung, Sofie
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: Naturfagsenteret 2016, Vol. 12, (2) : 235-245
Areljung, Sofie
European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 24, (4) : 567-580
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
25th conference of EECERA (European Early Childhood Education Research Association), Barcelona, Spain, 7th-11th September, 2015: abstract book : 329-
Areljung, Sofie
Nationell konferens om naturvetenskap och teknik i förskolan, Borås, 14-15 oktober, 2015.
Areljung, Sofie
25th conference of European Early Childhood Education Research Association (EECERA)Barcelona, Spain, 7th-11th September 2015
Areljung, Sofie
Nationell konferens för naturvetenskap och teknik i förskolan, Borås, 14-15 oktober, 2015.
Areljung, Sofie
Naturvetenskap och teknik i förskolan, Luleå 15-16 oktober 2014
Areljung, Sofie
24th EECERA ANNUAL CONFERENCE "US, THEM & ME: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes", Crete, Greece 7th—10th September 2014
Areljung, Sofie
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN)
Areljung, Sofie; Ottander, Christina; Due, Karin
24th conference of European Early Childhood Education Research Association (EECERA), Crete, Greece, September 7-10, 2014
Due, Karin; Tellgren, Britt; Areljung, Sofie
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments Helsinki, Finland, 4th – 6th June 2014
Ottander, Christina; Due, Karin; Areljung, Sofie; et al.
G14: Att utmana makten, Umeå, 26- 28 november 2014
Silfver, Eva; Areljung, Sofie; Hentschel, Linn; et al.