Hoppa direkt till innehållet
printicon

Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU

Forskningsprojekt Lärarhögskolan har en övergripande målsättning om att höja kvaliteten i lärarutbildningen och utveckla studenternas professionsanknytning.

Projektets syfte är att bidra till utveckling av verksamhetsförlagd utbildning avseende förbättrad professionsanknytning för studenterna, tydligare progression samt fördjupad samverkan mellan Tannbergsskolan i Lycksele kommun och Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Projektöversikt

Projektperiod

2019-01-01 2019-12-31

Finansiering

Umeå universitet, Lärarhögskolan

Forskningsämne

Pedagogik

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att:

  • höja kvaliteten i lärarutbildningen
  • utveckla studenternas professionsanknytning
  • höja statusen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • utveckla varaktiga strategier och kontinuitet för samverkan
  • stimulera till gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete mellan kommuner och lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Målet är att, tillsammans med studenter och handledare vid Tannbergsskolan Lycksele, utveckla och utprova en IT-stödd modell för processinriktade trepartssamtal mellan studenter, handledare och universitetslärare under VFU 3. Vidare är målet att modellen ska kommuniceras till andra ämnesinriktningar inom lärarhögskolan och till VFU-handledare på andra skolor.