Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU

Forskningsprojekt Lärarhögskolan har en övergripande målsättning om att höja kvaliteten i lärarutbildningen och utveckla studenternas professionsanknytning.

Projektets syfte är att bidra till utveckling av verksamhetsförlagd utbildning avseende förbättrad professionsanknytning för studenterna, tydligare progression samt fördjupad samverkan mellan Tannbergsskolan i Lycksele kommun och Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Projektansvarig

Robert Holmgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 48

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2019-12-31

Finansiering

Umeå universitet, Lärarhögskolan

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att:

  • höja kvaliteten i lärarutbildningen
  • utveckla studenternas professionsanknytning
  • höja statusen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • utveckla varaktiga strategier och kontinuitet för samverkan
  • stimulera till gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete mellan kommuner och lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Målet är att, tillsammans med studenter och handledare vid Tannbergsskolan Lycksele, utveckla och utprova en IT-stödd modell för processinriktade trepartssamtal mellan studenter, handledare och universitetslärare under VFU 3. Vidare är målet att modellen ska kommuniceras till andra ämnesinriktningar inom lärarhögskolan och till VFU-handledare på andra skolor.