"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering av en icke invasiv metod för mätning av armvolym hos patienter som genomgått behandling av bröstcancer

Forskningsprojekt Bröstcancer är den vanligast cancerformen idag och drabbar fram för allt kvinnor. Den behandlas oftast med att delar eller hela bröstet opereras bort i kombination med strålbehandling. Efter behandlingen kan patienten få problem med armsvullnad.

Utvecklingen av 3D-kameror har gått snabbt de senaste åren. Ett nytt system, baserat på tekniken, är utvecklat för sjukvården med syftet att objektivt bestämma en patients kroppsvolym. Systemet kan anpassas för olika kroppssegment, men är i projektet anpassat för uppföljning av patienter som har problem med armsvullnad, i det här fallet bröstcancerpatienter som genomgått behandling. Kliniskt mäts omkrets och volym med måttband vid utvärdering av behandling samt vid beställning av kompressionsstrumpor. Onogrannheten är stor främst på patienter med stora ödem. Det finns därför ett behov av en objektiv metod för mätning av parametrarna ovan.

Projektansvarig

Fredrik Öhberg
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 27

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-06-01 2014-07-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Cancer, Medicinsk teknik

Projektbeskrivning

Bakgrund
Utvecklingen av 3D kameror har teknologiskt och produktionsmässigt tagit stora steg under de senaste åren. Mircosoft Kinect är ett exempel som har blivigt en konsumentprodukt med stor spridning och attraktiv prissättning.

Data Ductus är ett företag i Skellefteå som har ett nära samarbete med ett företag inom 3D-kamerateknik (Optronic/Adopticum). Tillsammans har de lagt grunden till ett nytt system (baserat på 3D-kamerateknik) för beröringsfri mätning av kroppsvolym som är anpassat för hälso- och sjukvården. Syftet med systemet är att ge sjukvårdspersonal en objektiv och noggrann bestämning av en patients kroppsvolym. Konceptet ger även en möjlighet till en helt ny typ av metriskt data från patienter som skulle kunna lämpa sig för dokumentation och trendanalyser.

I en serie möten under 2012 har Data Ductus och Adopticum tillsammans med Västerbottens läns landsting identifierat en rad lovande kliniska tillämpningar för denna typ av teknik. Valet för den första prototyputvecklingen föll på att anpassa en applikation mot volym- och omkretsmätning av armar då ödem i hand och arm är ett stort och livslångt problem (ex. för patienter som har genomgått behandling av bröstcancer). Att kunna mäta omkrets, volym och volymförändringar hos ödempatienter är mycket viktigt och används för att följa och utvärdera behandling såväl som till underlag för beställning av kompressionsstrumpor. Standarden idag är att använda måttband tillsammans med enkla modeller som uppskattar volymen hos valda kroppssegment genom att approximera armen med en stympad kon. Även om personalen med åren utvecklat en mycket god förmåga att använda dessa enkla verktyg är osäkerheten relativt stor, främst på patienter med stora ödem. Detta resulterar ofta i justeringar och nybeställningar av stödstrumpor vilket får konsekvenser för patienten och är tidsödande och kostsamt för vården.

Syfte och mål
Syftet med projektet är utvärdera det nya mätsystemet i samverkan med klinisk och medicinteknisk personal med målet att skaffa den kunskap som behövs för att förbättra och anpassa verktyget för den valda kliniska tillämpningen.
Senast uppdaterad: 2019-11-26