"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling av antiviraler mot Rift Valley feber virus

Forskningsprojekt Rift valley feber är en myggburen sjukdom som orsakar stora utbrott med förödande konsekvenser. För närvarande finns varken medicin eller vaccin.

Vi utvecklar antiviraler som är verksamma mot Rift Valley feber virus (RVFV), en myggburen virussjukdom som orsakar allvarlig sjukdom hos både människor och djur och kan spridas globalt. Vi karakteriserar ämnen som blockerar RVFV infektion och studerar deras egenskaper. Vi räknar med att identifiera effektiva föreningar mot RVFV infektion som senare kan gå vidare till preklinisk utveckling och så småningom kliniska studier på människor.

Projektansvarig

Magnus Evander
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 90

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2017-12-31

Finansiering

VR, 2017: 1 475 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi

Projektbeskrivning

Vi vill utveckla antiviraler som är verksamma mot Rift Valley feber virus, en myggburen virussjukdom som orsakar allvarlig sjukdom hos både människor och djur. Det finns inga specifika läkemedel eller vacciner mot Rift Valley feber virus infektion. Utbrott förekommer regelbundet i Afrika och på den arabiska halvön och orsakar hos människor allt ifrån mild influensaliknande sjukdom till mer allvarliga former såsom missfall, hemorragisk feber, njursvikt, eller hjärninflammation och under utbrott har i vissa fall upp till 30 % dödlighet noterats. Infektionen orsakar dessutom abortstormar i boskap och dödliga epidemier hos unga djur, med allvarliga konsekvenser för den lokala och nationella ekonomin. Rift Valley feber virus har, som andra myggburna virus (t.ex. Zika virus, Dengue virus, Chikungunya virus), förmåga till global spridning och räknas också som ett s.k. bioterroristhot.
Vi har nyligen utvecklat en helt ny princip för att identifiera inhibitorer av virusinfektion. Metoden har vi använt för att identifiera små molekylära föreningar som blockerar Rift Valley feber virus infektion i cellkultur på laboratoriet utan att orsaka skadliga effekter. Vi vill nu utveckla och effektivisera våra inhibitorer för Rift Valley feber virus infektion.
I det sökta projektet planerar vi att först karakterisera inhibitorernas egenskaper för att kunna välja den förening som inte bryts ner fort och bäst kan tas upp på de rätta platserna i kroppen. Samtidigt studerar vi också hur inhibitorerna ska tillföras kroppen; via munnen, med spruta i blodkärl eller på annat vis.
Vi räknar med att identifiera föreningar som är effektiva och därmed stärka potentialen av kandidaterna för preklinisk utveckling och så småningom kliniska studier på människor.
Senast uppdaterad: 2021-05-25