"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling av undervisning inom arbetsplatsförlagt lärande samt lärares kollektiva lärande

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola.

Samverkansprojekt

Tord Göran Olovsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 90

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2024-12-31

Finansiering

Lärarhögskolan

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Samverkan mellan universitet och skola
Syftet är att utveckla undervisningen på APL (arbetsplatsförlagt lärande) vid lärlingsutbildning på gymnasial nivå genom tydliggörande pedagogik. Detta sker främst genom att arbeta fram och använda olika specialpedagogiska modeller. Syftet är även att handleda förstelärare för utveckling av kollektivt lärande.

ULF
ULF - utbildning, forskning och lärande - är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF.

Senast uppdaterad: 2024-02-22