"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling av uttalsundervisning

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Erfarenhetsutbyte mellan forskare och lärare i Svenska för invandrare (sfi).

Projektansvarig

Annika Norlund Shaswar
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 13

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-05-30 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Syftet är att undersöka samband mellan körsång och sfi-elevers uttalsutveckling. Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Institutionen för språkstudier, Piteå kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-18