"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Annika Norlund Shaswar

Jag är universitetslektor och docent i språkdidaktik och forskar om andraspråksutveckling, flerspråkighet och litteracitet. Jag undervisar främst om svenska som andraspråk.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska som andraspråk
Plats

I min forskning har jag främst inriktat mig på vuxna andraspråksinlärare av svenska. Jag har studerat litteracitetspraktiker bland elever inom svenska för invandrare (sfi). I min avhandling (Norlund Shaswar 2014) använde jag etnografisk metod för att undersöka vilka samband som fanns mellan fem sfi-elevers läsande och skrivande i vardagslivet och inom sfi-studierna. Jag har även, delvis tillsammans med kollegor, utforskat digitala och flerspråkiga litteracitetspraktiker hos sfi-elever och undersökt hur dessa praktiker kan tas tillvara som resurser för att utveckla undervisningen. 

Jag utför ett forskningsprojekt om uttalsundervisning inom sfi. Där är syftet att tillsammans med sfi-lärare utforska och utveckla undervisningsmetoder som fungerar väl för elever som har kort tidigare skolgång. 

I ett samverkansprojekt som jag utför tillsammans med två sfi-lärare undersöker vi hur det fungerar att använda körsång som en del i språkundervisning. Där är fokus på elevernas utveckling av uttal, främst med inriktning mot prosodi.

Ytterligare ett tema inom min forskning är språklig mångfald inom lärarutbildning.

Journal of Multicultural Discourses
Salman Haji, Louay; Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa
Språk i praktiken – i en föränderlig värld: [Language in practice – in a changing world], Stockholms universitet 2023 : 309-329
Ljung Egeland, Birgitta; Rosén, Jenny; Bergström, Jenny; et al.
Språk, lärande och undervisning: om nyanlända skolungdomar på Språkintroduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 11-13
Norlund Shaswar, Annika
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 9, (1) : 39-58
Wedin, Åsa; Norlund Shaswar, Annika
Studies in the Education of Adults, Taylor & Francis 2023, Vol. 55, (1) : 24-43
Wedin, Åsa; Norlund Shaswar, Annika
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 21-41
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva; Norlund Shaswar, Annika
Education Inquiry, Routledge 2022, Vol. 13, (3) : 321-337
Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika; Rosén, Jenny; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2022
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika; et al.
Literacies in the age of mobility: literacy practices of adult and adolescent migrants, Palgrave Macmillan 2022 : 103-129
Norlund Shaswar, Annika
Palgrave Macmillan 2022
Norlund Shaswar, Annika; Rosén, Jenny
Literacies in the age of mobility: literacy practices of adult and adolescent migrants, Palgrave Macmillan 2022 : 1-23
Norlund Shaswar, Annika; Rosén, Jenny
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 239-259
Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa
Vulnerabilities, challenges and risks in applied linguistics, Multilingual Matters 2021 : 162-179
Norlund Shaswar, Annika
Language learning of adult migrants in Europe: theoretical, empirical, and pedagogical issues, Springer Science+Business Media B.V. 2021 : 171-195
Norlund Shaswar, Annika
Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, Walter de Gruyter 2021, Vol. 41, (3) : 341-358
Norlund Shaswar, Annika
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå universitet 2021 : 81-95
Wedin, Åsa; Norlund Shaswar, Annika
Nordic Journal of Literacy Research, Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP) 2021, Vol. 7, (2) : 19-38
Wedin, Åsa; Shaswar, Annika Norlund
HumaNetten, Växjö: 2020, (45) : 156-184
Norlund Shaswar, Annika
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa
Litteraciteter och flerspråkighet, Liber 2019 : 81-95
Eklund, Ivana; Norlund Shaswar, Annika
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
Apples - Journal of Applied Language Studies, Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä 2019, Vol. 13, (3) : 17-34
Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa
Apples - Journal of Applied Language Studies, Jyväskylä: University of Jyväskylä 2019, Vol. 13, (2) : 45-63
Wedin, Åsa; Norlund Shaswar, Annika
The Journal of Writing Research, Vol. 8, (1) : 177-181
Norlund Shaswar, Annika; Lindgren, Eva
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Umeå universitet 2012 : 157-166
Norlund Shaswar, Annika
Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2012 : 221-234
Norlund Shaswar, Annika

Jag undervisar huvudsakligen på kurser i svenska som andraspråk, dels inom ämneslärarprogrammet och dels på fristående kuser.