"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Annika Norlund Shaswar

Jag är universitetslektor och docent i språkdidaktik och forskar om andraspråksutveckling, flerspråkighet och litteracitet. Jag undervisar främst om svenska som andraspråk.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska som andraspråk
Plats

I min forskning har jag främst inriktat mig på vuxna andraspråksinlärare av svenska. Jag har studerat litteracitetspraktiker bland elever inom svenska för invandrare (sfi). I min avhandling (Norlund Shaswar 2014) använde jag etnografisk metod för att undersöka vilka samband som fanns mellan fem sfi-elevers läsande och skrivande i vardagslivet och inom sfi-studierna. Jag har även, delvis tillsammans med kollegor, utforskat digitala och flerspråkiga litteracitetspraktiker hos sfi-elever och undersökt hur dessa praktiker kan tas tillvara som resurser för att utveckla undervisningen. 

Jag utför ett forskningsprojekt om uttalsundervisning inom sfi. Där är syftet att tillsammans med sfi-lärare utforska och utveckla undervisningsmetoder som fungerar väl för elever som har kort tidigare skolgång. 

I ett samverkansprojekt som jag utför tillsammans med två sfi-lärare undersöker vi hur det fungerar att använda körsång som en del i språkundervisning. Där är fokus på elevernas utveckling av uttal, främst med inriktning mot prosodi.

Ytterligare ett tema inom min forskning är språklig mångfald inom lärarutbildning.

Språk i praktiken – i en föränderlig värld: [Language in practice – in a changing world], Stockholms universitet 2023 : 309-329
Ljung Egeland, Birgitta; Rosén, Jenny; Bergström, Jenny; et al.
Språk, lärande och undervisning: om nyanlända skolungdomar på Språkintroduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 11-13
Norlund Shaswar, Annika
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 9, (1) : 39-58
Wedin, Åsa; Norlund Shaswar, Annika
Studies in the Education of Adults, Taylor & Francis 2023, Vol. 55, (1) : 24-43
Wedin, Åsa; Norlund Shaswar, Annika
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 21-41
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva; Norlund Shaswar, Annika
Education Inquiry, Routledge 2022, Vol. 13, (3) : 321-337
Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika; Rosén, Jenny; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2022
Literacies in the age of mobility: literacy practices of adult and adolescent migrants, Palgrave Macmillan 2022 : 103-129
Norlund Shaswar, Annika
Literacies in the age of mobility: literacy practices of adult and adolescent migrants, Palgrave Macmillan 2022 : 1-23
Norlund Shaswar, Annika; Rosén, Jenny
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 239-259
Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa
Vulnerabilities, challenges and risks in applied linguistics, Multilingual Matters 2021 : 162-179
Norlund Shaswar, Annika
Language learning of adult migrants in Europe: theoretical, empirical, and pedagogical issues, Springer Science+Business Media B.V. 2021 : 171-195
Norlund Shaswar, Annika
Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, Walter de Gruyter 2021, Vol. 41, (3) : 341-358
Norlund Shaswar, Annika
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå universitet 2021 : 81-95
Wedin, Åsa; Norlund Shaswar, Annika
Nordic Journal of Literacy Research, Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP) 2021, Vol. 7, (2) : 19-38
Wedin, Åsa; Shaswar, Annika Norlund
HumaNetten, Växjö: 2020, (45) : 156-184
Norlund Shaswar, Annika
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa
Litteraciteter och flerspråkighet, Liber 2019 : 81-95
Eklund, Ivana; Norlund Shaswar, Annika
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
Apples - Journal of Applied Language Studies, Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä 2019, Vol. 13, (3) : 17-34
Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa
Apples - Journal of Applied Language Studies, Jyväskylä: University of Jyväskylä 2019, Vol. 13, (2) : 45-63
Wedin, Åsa; Norlund Shaswar, Annika
The Journal of Writing Research, Vol. 8, (1) : 177-181
Norlund Shaswar, Annika; Lindgren, Eva
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Umeå universitet 2012 : 157-166
Norlund Shaswar, Annika
Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2012 : 221-234
Norlund Shaswar, Annika

Jag undervisar huvudsakligen på kurser i svenska som andraspråk, dels inom ämneslärarprogrammet och dels på fristående kuser.