"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling och utvärdering av metoder för insamling och analys av intervallsekvenser

Forskningsprojekt Intervallsekvenser uppstår när en person ”knackar takten” och försöker hålla ett visst föreskrivet tempo konstant, något som visat sig korrelera både med kognitiv förmåga och med anatomiska egenskaper i hjärnan.

Syftet med detta projekt är att systematiskt jämföra hur olika metoder påverkar hur ”rena” estimaten blir med avseende på felvarians och på validitet vad gäller deras koppling till andra prestationsmått, som t ex kognitiva förmågor och andra former av timing. Projektet kommer bland annat att ge svar på hur mycket träning som behövs för en viss test-retest-reliabilitet och effekterna av olika former av motivation i form av belöningar och andra motiverande åtgärder t ex i form av instruktioner.

Projektansvarig

Guy Madison
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 01

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-01-01 2011-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Neurovetenskap, Psykologi

Projektbeskrivning

Intervallsekvenser är de data som uppstår när en person ”knackar takten” och försöker hålla ett visst föreskrivet tempo konstant. Sådana data insamlas och används mycket ofta både i grundforskning och i kliniska sammanhang. Det har nyligen visat sig att dessa data också korrelerar både med kognitiv förmåga och med anatomiska egenskaper i hjärnan, närmare bestämt med densiteten av vit substans i vissa områden i frontalloberna.

Detta betyder att exakt vilken eller vilka psykologiska egenskaper som intervallsekvenserna ger information om blir en synnerligen kritisk fråga. Det finns sedan tidigare frågetecken kring hur metoderna för insamlandet av intervallsekvenser påverkar resultaten, och vi har också funnit att olika numeriska och statistiska metoder för att analysera dem ger olika resultat.

Syftet med detta projekt är därför att utnyttja den samlade kunskapen på detta område – där vi själva har en internationellt framstående position – för att systematiskt jämföra hur olika metoder påverkar hur ”rena” estimaten blir med avseende på felvarians och på validitet vad gäller deras koppling till andra prestationsmått, som t ex kognitiva förmågor och andra former av timing.

Projektet kommer att ge svar på

(1) effekter av olika mekaniska responsmetoder, som ger större eller mindre taktil återkoppling,
(2) manipulation av auditiv sensorisk återkoppling,
(3) manipulation av återkopplingens ljudstyrka under olika betingelser,
(4) hur mycket träning som behövs för en viss test-retest-reliabilitet (i form av marginal improvement function),
(5) motivation, i form av kontinuerlig (med några sekunders mellanrum) och diskret (efter varje sekvens) återkoppling om ens prestation, och i form av belöningar och andra motiverande åtgärder t ex i form av instruktioner.

Slutligen kommer alla dessa effekter att utvärderas med ett antal olika beroendemått från olika analysmetoder.

Se mer fullständig engelsk projektbeskrivning.

Ämne: psykologi, kognitionsforskning, neurovetenskap, neurobiologi, experimentell hjärnforskning
Senast uppdaterad: 2019-11-26