"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad blir det för effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk?

Doktorandprojekt Arbetet är del i ett projekt där det ska undersökas om det blir skillnader i onödiga krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk – i synnerhet svenska, tyska och engelska.

PISA-uppgifterna i matematik ska mäta och jämföra elevers matematikkunskaper mellan olika länder och inte läsförmågan. Det har dock visats i tidigare studier att olika matematikuppgifter ställer olika krav på läsförmåga beroende på flera faktorer. Om och hur dessa faktorer varierar på olika språk ska jag undersöka.

Doktorand

Frithjof Theens
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 05

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-09-01 2019-09-12

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Mitt arbete är del i ett projekt där det ska undersökas om det blir skillnader i onödiga krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk – i synnerhet svenska, tyska och engelska. T.ex. PISA-uppgifterna i matematik ska mäta och jämföra elevers matematikkunskaper mellan olika länder och inte läsförmågan. Det har dock visats i tidigare studier att olika matematikuppgifter ställer olika krav på läsförmåga beroende på flera faktorer. Om och hur dessa faktorer varierar på olika språk ska jag undersöka.

Huvudhandledare: Ewa Bergqvist
Biträdande handledare: Magnus Österholm

Senast uppdaterad: 2019-09-18