"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad blir det för effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk?

Doktorandprojekt Arbetet är del i ett projekt där det ska undersökas om det blir skillnader i onödiga krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk – i synnerhet svenska, tyska och engelska.

PISA-uppgifterna i matematik ska mäta och jämföra elevers matematikkunskaper mellan olika länder och inte läsförmågan. Det har dock visats i tidigare studier att olika matematikuppgifter ställer olika krav på läsförmåga beroende på flera faktorer. Om och hur dessa faktorer varierar på olika språk ska jag undersöka.

Doktorand

Frithjof Theens
Övrig/annan befattning, universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 05

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-09-01 2019-09-12

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Mitt arbete är del i ett projekt där det ska undersökas om det blir skillnader i onödiga krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk – i synnerhet svenska, tyska och engelska. T.ex. PISA-uppgifterna i matematik ska mäta och jämföra elevers matematikkunskaper mellan olika länder och inte läsförmågan. Det har dock visats i tidigare studier att olika matematikuppgifter ställer olika krav på läsförmåga beroende på flera faktorer. Om och hur dessa faktorer varierar på olika språk ska jag undersöka.

Huvudhandledare: Ewa Bergqvist
Biträdande handledare: Magnus Österholm

Senast uppdaterad: 2019-09-18