"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vilka är folket och vad har det för betydelse?

Forskningsprojekt Projektet studerar nationella identiteters betydelse för viljan att betala skatt och att omfördela resurser.

Syftet med studien är att undersöka hur olika former av kollektiv nationell identitet påverkar individers inställning till välfärdsstaten såsom omfördelning av resurser och skatter. Målet är att förena politisk filosofi med identitetsforskning för att kunna undersöka om skillnader i kollektiv nationell identitet mellan länder kan förklara individers inställning till välfärdsstaten. Data för studien hämtas från internationella databaser såsom International Social Survey Programme, Europen Social Survey och Eurobarometern.

Projektansvarig

Mikael Hjerm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 17

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-01-01 2011-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Syftet med studien är att undersöka hur olika former av kollektiv nationell identitet påverkar individers inställning till välfärdsstaten såsom omfördelning av resurser och skatter.

Målet är att förena politisk filosofi med identitetsforskning för att kunna undersöka om skillnader i kollektiv nationell identitet mellan länder kan förklara individers inställning till välfärdsstaten.

Data för studien hämtas från internationella databaser såsom International Social Survey Programme, Europen Social Survey och Eurobarometern.

Läs mer i den engelska projektbeskrivningen.

Ämne: sociologi.
Senast uppdaterad: 2022-01-20