Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?

Forskningsprojekt Projektet kommer att undersöka betydelsen av antalet syskon för barns hälsa genom att dra nytta data tillgänglig i Umeå SIMSAM Lab.

Syftet med projektet är att undersöka effekterna av antalet syskon för barns fysiska och psykiska hälsa. Konkret kommer vi att studera om barn som växer upp i större familjer har sämre eller bättre hälsa jämfört med barn som växer upp i mindre familjer. Barnhälsa kommer att mätas i form av konsumtion av läkemedel, sjukhusvård och livslängd. Vidare kommer projektet att undersöka om betydelsen av antal syskon är beroende av faktorer som exempelvis familjetyper och inkomstskikt. Dessa frågeställningar kommer att behandlas med hjälp av högkvalitativa data från svenska register som omfattar hela befolkningen och som tillåter detaljerade analyser.

Projektansvarig

Anna Baranowska-Rataj
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 47

Projektöversikt

Projektperiod

2015-03-01 2017-02-28

Finansiering

FORTE, 2015-2017: 2 580 000 kr

Forskningsämne

Sociologi