"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

När och hur utgör låglönejobb en språngbräda in på arbetsmarknaden? Betydelsen av organisationsstruktur och regionala skillnader

Forskningsprojekt I detta projekt ligger fokus på att identifiera betydelsen av karaktären på organisationer och regionala arbetsmarknader för huruvida lågavlönade kan hitta bättre betalda arbeten eller inte.

Under de senaste decennierna har arbetsmarknaderna i Europa - däribland i Sverige - blivit alltmer polariserade, vilket i väsentlig grad hänger ihop med en ökad andel låglönejobb. Denna trend skulle inte vara problematisk om sådana jobb utgjorde en språngbräda in på arbetsmarknaden, dvs renderade i anställningar med högre löner. Emellertid visar tidigare forskning att detta oftast inte är fallet. I detta projekt ligger fokus på att identifiera betydelsen av karaktären på organisationer och regionala arbetsmarknader för huruvida lågavlönade kan hitta bättre betalda arbeten eller inte.

Projektansvarig

Anna Baranowska-Rataj
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2018-2020: 4 950 000 SEK

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Speciellt fokuserar vi på organisationers sammansättning relaterat till kvalifikationer. Vi undersöker också vilken betydelse de ekonomiska villkoren på de regionala arbetsmarknaderna har. Vi bidrar därmed till tidigare forskning som i huvudsak har fokuserat på betydelsen av bakgrundsfaktorer för att förklara övergången från lågt betalda jobb till bättre betalda arbeten.

Organisatoriska och regionala kontexters betydelse för övergången från låglönejobb till högre betalda arbetet har inte studerats i särskild stor utsträckning. En orsak till detta kan vara avsaknad av data som: (1) ger detaljerad och tillförlitlig information om enskilda löner (2) länkar datauppgifter från medarbetaren med data från dennes arbetsgivare (3) kombinerar individdata med geografiska kontextdata. Projektets forskargrupp har tillgång till unika data från svenska register. Dessa data uppfyller alla ovan nämnda villkor. Forskargruppens väldokumenterade kompetens inom forskning om övergången mellan skola och arbete, ojämlikhet på arbetsmarknaden samt kunskap om avancerade statistiska metoder i kombination med tillgång till unika registerdata ger utmärkta förutsättningar att bidra till litteraturen om lönekarriärer bland unga låglönearbetare.

Publikationer

Journal of Sociology, Sage Publications 2019, Vol. 55, (4) : 689-707
Högberg, Björn; Strandh, Mattias; Baranowska-Rataj, Anna
Senast uppdaterad: 2020-06-07