"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

WHO, TDR: ARBOVIRUS tidiga varningssystem

Forskningsprojekt Hundratals miljoner människor smittas varje år av sjukdomar som överförs av myggor. Särskilt två myggarter, gulafebermyggan och tigermyggan överför virus som orsakar denguefeber, Zika och chikungunya, med svår sjukdom, dödsfall och kroniska åkommor som följd. Från att ha varit begränsade till tropiska och subtropiska delar av världen, ökar dessa myggor sin utbredning i takt med globalisering och klimatförändringar, och återfinns i ökande takt i Nordamerika och Europa.

Projektet genomförs i samarbete med WHO TDR i samarbete med beslutsfattare i ett stort antal låg- och medelinkomstländer för att utveckla prognosmodeller och algoritmer som kan förbättra beslutsfattande och minska smittspridningen av arbovirus genom att arbeta proaktivt utifrån tidiga varningssystem. Projektet innefattar utvecklingen av ett webbaserat beslutsstödsystem som har utvecklats och underhålls vid Umeå universitet, samt kapacitetsbyggande, bland annat genom workshops, med användare.

Projektansvarig

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2022-01-01

Finansiering

WHO, TDR

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2019-11-26