"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

WindCoE - Nordic Wind Energy Center

Forskningsprojekt Nordic Wind Energy Center har ett gränsöverskridande fokus på att föra samman företagssektorn med den offentliga sektorn.

Genom att informera allmänheten om processerna rörande vindindustri, strävar centret efter att förbättra acceptans av vindkraft och att vägleda myndigheter i beslut om framtida vindkraft i Norden. Centret är ett samarbete mellan experter från industri, forskning och kommuner och finansieras av EU Interreg Botnia-Atlantica programme, Österbottens förbund och Nordland fylkeskommune. Projektpartner är Yrkeshögskolan Novia, Vasa universitet, TTY-säätiö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och UiT

Projektansvarig

Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27
Patrik Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 14

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-12-01 2018-05-31

Finansiering

Interreg Botnia Atlantica, 1.172.597 EUR (Swe, Fin, Nor).
(Part from Umeå University 218.250 EUR).

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Datavetenskap, Statistik
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Yrkeshögskolan Novia (FI), Luleå tekniska universitet (SE), Umeå universitet (SE), Vasa universitet (FI), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Seinäjoen yliopistokeskus (FI), Norges arktiske universitet (NO).

Projektbeskrivning

Nordic Wind Energy Center har ett gränsöverskridande fokus på att föra samman företagssektorn med den offentliga sektorn. Genom att informera allmänheten om processerna rörande vindindustri, strävar centret efter att förbättra allmänhetens acceptans av vindkraft och att vägleda myndigheter i beslut om framtida vindkraft i Norden.

Centret är ett samarbete mellan experter från industri, forskningsgrupper och kommuner, som också strävar efter att hjälpa industrin utnyttja ny teknik.

Vindkraftsindustrin i Norden är utsatta för miljöutmaningar som inte finns på lägre breddgrader. Det kalla klimatet påverkar de grundläggande dimensionerna i atmosfären och bidrar till regionala väderförhållanden som är unika.

Projektet ska skapa ett kompetenscentrum för att hantera vindkraftsfrågor rörande ett kallt klimat ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, vilket i understödjer hållbar utveckling av vindkraften i Norden. Förbättrade metoder för att hantera isbildning förväntas resultera i ökad produktion för vindturbinsystem i kallt klimat. Den förbättrade noggrannheten för buller och vind ska innebära en effektivare analys av den omgivning där de är verksamma för prospektörerna. Detta borde också resultera i en mera komfortabel samexistens mellan vindturbiner och den närliggande befolkningen samt därmed även minska investeringsriskerna. På detta sätt är kompetenscentrat redo att förbättra förhållandet mellan vindkraftsindustrin och samhället i de nordiska länderna.

Centret är financierat av EU Interreg Botnia-Atlantica programme, Österbottens förbund och Nordland fylkeskommune.

Projektpartner är Yrkeshögskolan Novia, Vasa universitet, TTY-säätiö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och UiT

Senast uppdaterad: 2023-02-10