Hoppa direkt till innehållet
printicon

WindCoE - Nordic Wind Energy Center

Forskningsprojekt Nordic Wind Energy Center har ett gränsöverskridande fokus på att föra samman företagssektorn med den offentliga sektorn.

Genom att informera allmänheten om processerna rörande vindindustri, strävar centret efter att förbättra allmänhetens acceptans av vindkraft och att vägleda myndigheter i beslut om framtida vindkraft i Norden. Centret är ett samarbete mellan experter från industri, forskningsgrupper och kommuner, som också strävar efter att hjälpa industrin utnyttja ny teknik. Centret är financierat av EU Interreg Botnia-Atlantica programme, Österbottens förbund och Nordland fylkeskommune. Projektpartner är Yrkeshögskolan Novia, Vasa universitet, TTY-säätiö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och UiT

Projektöversikt

Projektperiod

2015-12-01 2018-05-31

Finansiering

Interreg Botnia Atlantica, 1.172.597 EUR (Swe, Fin, Nor).
(Part from Umeå University 218.250 EUR).

Forskningsämne

Datavetenskap, Statistik

Projektansvarig

Personalbild Jun Yu Jun Yu Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27
Personalbild Patrik Eklund Patrik Eklund Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 14

Projektbeskrivning

Nordic Wind Energy Center har ett gränsöverskridande fokus på att föra samman företagssektorn med den offentliga sektorn. Genom att informera allmänheten om processerna rörande vindindustri, strävar centret efter att förbättra allmänhetens acceptans av vindkraft och att vägleda myndigheter i beslut om framtida vindkraft i Norden.

Centret är ett samarbete mellan experter från industri, forskningsgrupper och kommuner, som också strävar efter att hjälpa industrin utnyttja ny teknik.

Vindkraftsindustrin i Norden är utsatta för miljöutmaningar som inte finns på lägre breddgrader. Det kalla klimatet påverkar de grundläggande dimensionerna i atmosfären och bidrar till regionala väderförhållanden som är unika.

Projektet ska skapa ett kompetencentra för att hantera vindkraftsfrågor rörande ett kallt klimat ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, vilket i understödjer hållbar utveckling av vindkraften i Norden. Förbättrade metoder för att hantera isbildning förväntas resultera i ökad produktion för vindturbinsystem i kallt klimat. Den förbättrade noggrannheten för buller och vind ska innebära en effektivare analys av den omgivning där de är verksamma för prospektörerna. Detta borde också resultera i en mera komfortabel samexistens mellan vindturbiner och den närliggande befolkningen samt därmed även minska investeringsriskerna. På detta sätt är kompetenscentrat redo att förbättra förhållandet mellan vindkraftsindustrin och samhället i de nordiska länderna.

Centret är financierat av EU Interreg Botnia-Atlantica programme, Österbottens förbund och Nordland fylkeskommune.

Projektpartner är Yrkeshögskolan Novia, Vasa universitet, TTY-säätiö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och UiT