Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

Forskarskolan verkar för att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) drivs av Lärarhögskolan och inkluderar forskarstuderande och handledare från hela universitetet.

Forskarskolans verksamhet är öppen för alla forskarstuderande vid Umeå universitet som intresserar sig för utbildningsvetenskaplig forskning. Om du är doktorand och bedriver forskning av relevans för det utbildningsvetenskapliga området är du och dina handledare därför hjärtligt välkommen att delta i forskarskolans arrangemang.

Läs mer om forskarskolan