"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

GRADEresearch

GRADEresearch är ett forskarskolekonsortium bestående av nio svenska lärosäten som tillhandahåller en gemensam forskarutbildningsmiljö inriktad mot att förstå hur utbildning påverkas av samhällets pågående digitalisering.

Konsortiet är finansierat av Vetenskapsrådet och driver med start 2017 tre forskarskolor – GRADE, UPGRADE, och LIKED. Den första med inriktning mot digitala teknologier i utbildning, den andra mot lärarutbildning och skolans digitalisering, och den tredje mot lärande i en digital värld. Antalet disputerade respektive nu aktiva doktorander i konsortiet uppgår till 50.

Aktuellt

Tim Bergströmgamingkulturens socialisationspraktik: Svenska datorspelares och e-sportares fostran in i den digitala spelvärlden.
Gamingkultur och identitet i digitala spelvärldar

Vad är det med gaming som lockar och hur utvecklas identitet och tillhörighet i den digitala spelvärlden?

Digitalization and Digital Competence in Educational Contexts 
Nordiska perspektiv på digitalisering och digital kompetens i utbildning belyses i ny bok

Sara Willermark, Anders D. Olofsson och J. Ola Lindberg är redaktörer för boken som är utgiven av Routledge.