"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handelshögskolans Forskningsinstitut

Handelshögskolans forskningsinstitut bildades för att främja forskningen inom Handelshögskolan. Institutet delar ut stöd till enskilda forskare och forskargrupper i konkurrens vid två ansökningstillfällen årligen. Medel lämnas i synnerhet för att utveckla nya/framväxande forskningsområden ("seed money"), för att genomföra aktiviteter som stärker befintliga forskningsprogram och för att stärka forskningens samverkan med det omgivande samhället.

USBE Scientific Awards

Handelshögskolans forskningsinstitut introducerade 2017 ett forskningspris USBE Scientific Award i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Tanken med de vetenskapliga priserna är att uppmuntra vetenskapligt skrivande inom de olika disciplinerna.

Pristagare 2023

Ulrika Leijerholt, Företagsekonomi
Hanna Lindström, Nationalekonomi

Pristagare 2022

Elin Nilsson, Företagsekonomi
Fei Xu, Nationalekonomi
Gabriel Wallin, Statistik

Pristagare 2021

Oscar Stålnacke, Företagsekonomi
Tetiana Gorbach, Statistik

Pristagare 2020

Medhanie Gaim, Företagsekonomi
Sonal Yadav, Nationalekonomi
Anita Lindmark, Statistik

Pristagare 2019

Tatbeeq Raza Ullah, Företagsekonomi
Emma Persson, Statistik
Mattias Vesterberg, Nationalekonomi

Pristagare 2018

Lina Schelin, Statistik
Herman Stål, Företagsekonomi

Pristagare 2017

Galina Biedenbach, företagsekonomi
Andrius Kazukauskas, nationalekonomi
Jenny Häggström, statistik

Institutets ledning och styrgrupp

Mats Bergman, rektor, ordförande
Markus Hällgren, företagsekonomi
Tomas Sjögren, nationalekonomi
Xavier de Luna, statistik
Sandra Sjöström är forskningsinstitutets sekreterare

Senast uppdaterad: 2024-01-02