Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Vid Handelshögskolan bedrivs forskning av hög internationell klass inom våra tre huvuddiscipliner: företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Vår forskning publiceras i internationella tidskrifter och bedrivs ofta i samarbete med andra inom Umeå universitet eller med forskare vid andra svenska och internationella lärosäten.

Om Handelshögskolans forskning

Handelshögskolan är en internationell forskningsmiljö med forskare och doktorander från många länder och vår forskning publiceras i huvudsak i internationella publikationer. Genom våra nätverk och seminarieserier har vi ett ständigt kunskapsutbyte med forskare från andra universitet runt om i Sverige och vår omvärld som kommer och presenterar sina resultat hos oss.

Vår forskning finansieras till viss del av anslag från staten men i hög grad av externa anslag. Den externa forskningsfinansieringen kommer från forskningsråd och stiftelser eller samarbetspartners i näringsliv och offentlig sektor.

Handelshögskolan har sedan lång tid tillbaka ett värdefullt samarbete med Fonden för ekonomisk forskning - Handelshögskolan i Umeå och Per och Eivor Wikströms stiftelse. Detta är samarbeten som förstärker vår forskningsmiljö och ger goda förutsättningar för samverkan och internationella utbyten för våra forskare och studenter.

Senaste publikationerna

2019
Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), UK: Royal Statistical Society 2019, Vol. 182, (2) : 433-441
Wijayatunga, Priyantha; Diggle, Peter J.; Baillie, Mark; et al.
2019
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2019, Vol. 144, (5) : 947-956
Gylling, Björn; Myte, Robin; Ulvik, Arve; et al.

Forskningsansvariga

Toppbild

Företagsekonomi

Tomas Blomquist

Toppbild

Nationalekonomi

Gauthier Lanot

Toppbild

Statistik

Xavier de Luna

Forskarporträtt

Strokevård på lika villkor?
Strokevård på lika villkor?

Nya statistiska metoder kan göra mer rättvisande jämförelser av vårdens kvalitet.

Med fokus på revisorer, revisionsteam och kvalitet
Med fokus på revisorer, revisionsteam och kvalitet

Tobias Svanström forskar om revisorer och de olika faktorer som påverkar kvaliteten på revisionen.

Ekonometrisk och statistisk teori
Ekonometrisk och statistisk teori

Giovanni Forchini forskar inom statistik och ekonometri.