"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Vid Handelshögskolan bedrivs forskning av hög internationell klass inom våra tre huvuddiscipliner: företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Vår forskning publiceras i internationella tidskrifter och bedrivs ofta i samarbete med andra inom Umeå universitet eller med forskare vid andra svenska och internationella lärosäten.

Om Handelshögskolans forskning

Handelshögskolan är en internationell forskningsmiljö med forskare och doktorander från många länder och vår forskning publiceras i huvudsak i internationella publikationer. Genom våra nätverk och seminarieserier har vi ett ständigt kunskapsutbyte med forskare från andra universitet runt om i Sverige och vår omvärld som kommer och presenterar sina resultat hos oss.

Vår forskning finansieras till viss del av anslag från staten men i hög grad av externa anslag. Den externa forskningsfinansieringen kommer från forskningsråd och stiftelser eller samarbetspartners i näringsliv och offentlig sektor.

Handelshögskolan har sedan lång tid tillbaka ett värdefullt samarbete med Fonden för ekonomisk forskning - Handelshögskolan i Umeå och Per och Eivor Wikströms stiftelse. Detta är samarbeten som förstärker vår forskningsmiljö och ger goda förutsättningar för samverkan och internationella utbyten för våra forskare och studenter.

Senaste publikationerna

Auditing, American Accounting Association 2024, Vol. 43, (1) : 1-23
Annelin, Alice; Che, Limei
The routledge companion to improvisation in organizations, Abingdon; New York: Routledge 2024 : 50-64
Pina e Cunha, Miguel; Gaim, Medhanie; Clegg, Stewart
Technovation, Elsevier 2024, Vol. 129
Abi Saad, Elie; Tremblay, Nathalie; Agogué, Marine

Forskningsansvariga

Företagsekonomi

Markus Hällgren

Nationalekonomi

Tomas Sjögren

Statistik

Xavier de Luna

Forskarporträtt

”Vi behöver vara många som försöker hitta hållbara lösningar”

Johan Jansson studerar vilka normer och attityder som driver fram en miljömässigt mer hållbar konsumtion.

Med ambition att påverka policy

Sofia Lundberg kombinerar forskning om offentlig upphandling med att leda Handelshögskolan.

Strokevård på lika villkor?

Nya statistiska metoder kan göra mer rättvisande jämförelser av vårdens kvalitet.

Med fokus på revisorer, revisionsteam och kvalitet

Tobias Svanström forskar om revisorer och de olika faktorer som påverkar kvaliteten på revisionen.

Ekonometrisk och statistisk teori

Giovanni Forchini forskar inom statistik och ekonometri.

Senast uppdaterad: 2022-01-13