"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för nationalekonomi

Nationalekonomi har cirka 35 medarbetare som både undervisar och bedriver forskning. Utöver den undervisning som sker på grundnivå inom ekonomprogrammen har vi mastersprogram med såväl allmän nationalekonomisk inriktning, som inriktning mot miljö- och naturresurs samt global hälsa.

Forskning bedrivs inom en rad olika områden såsom exempelvis arbetsmarknad, miljö- och naturresurs samt offentlig ekonomi. Våra forskningsområden karaktäriseras av såväl teoretisk- som empirisk inriktning. Gemensamt för forskningen är en inriktning mot policy relevanta och samhällsaktuella frågeställningar. Enheten har en internationell prägel med många medarbetare från olika delar av världen.

Senaste publikationerna i nationalekonomi

Scandinavian Journal of Military Studies, Scandinavian Military Studies 2024, Vol. 7, (1) : 62-79
Bäckström, Peter
The Journal of the Royal Statistical Society, Series C: Applied Statistics
Wegmann, Bertil; Lundquist, Anders; Eklund, Anders; et al.
Tomas Sjögren

Enhetschef

Tomas Sjögren

Studierektor

Tomas Raattamaa

Forskning & Forskarutbildning

Tomas Sjögren (Kommer att uppdateras)

Övriga administrativa uppdrag

Studieadministratör

Studievägledare

Programsamordnare

Programvägledare

Kontakta oss

Besöksadress

Samhällsvetarhuset
Plan 2 (markplan)

Postadress

Umeå universitet
Nationalekonomi
901 87 Umeå
Sverige

Telefon

Sara Widmark, administratör
090 786 6841

Senast uppdaterad: 2022-01-13