"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom nationalekonomi

Hushållens reaktioner på de höga elpriserna
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 november 2022 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reglering av framtidens elnät: prosumenter och osäker efterfrågan
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 februari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande om produkter baserat på egna och andras konsumtionserfarenheter och strukturellt situationsberoende
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2016 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko?
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöekonomiska tillämpningar inom energieffektivitet, avfallshantering och fjärrvärme
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2014 till 1 oktober 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2012 till 30 juni 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-01-13