"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vision, mission och värdegrund

Handelshögskolan vid Umeå universitet bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå, forskning och samverkan inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik, samt tillhörande stödfunktioner.

Vision

”Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard”.

Mission

”I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling”.

Vi gör det genom att:

  • erbjuda en högkvalitativ lärandemiljö som stimulerar till analytiskt, kritiskt och självständigt tänkande.
  • tillhandahålla en dynamisk forskningsmiljö av hög internationell standard inom Handelshögskolans vetenskapliga discipliner.
  • fungera som en attraktiv partner på internationell, nationell och regional nivå, där vi genom samarbete med andra akademiska institutioner, näringsliv och andra samhällsaktörer utvecklar och delar kunskap.

Arbetet med hållbar utveckling utgår från de utmaningar som uttrycks i de 17 globala hållbarhetsmål som antogs inom FN 2015.

Värdegrund

Vår värdegrund utgår från följande grundläggande principer: Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt, Effektivitet och Service. Sammantaget innebär detta att vi vill uppfattas som en verksamhet som är tillåtande, uppmuntrar till utveckling, har ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt i tanke och handling, är öppna för samarbete med andra - för att vi tillsammans med varandra och andra ska kunna driva utvecklingen framåt.

Senast uppdaterad: 2022-01-13