"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildning i företagsekonomi

Företagsekonomi adresserar olika aspekter av företag och organisationer samt dess förhållande till samhället i stort. Forskningen är mångfacetterad och omfattar både en analytisk/föreskrivande inriktning där kvantitativa metoder tillämpas, men även en mer förståelseinriktad och tolkande inriktning där kvalitativa metoder är vanligt förekommande. Doktorandstudier genomförs inom någon av de fem disciplinerna: Redovisning, Entreprenörskap, Finansiering, Marknadsföring eller Management.

Vid Handelshögskolan antas nya studenter till forskarutbildningen först efter utlysning av lediga tjänster.

Lediga tjänster annonseras här.

I den Allmänna studieplanen, som är juridiskt vägledande för forskarutbildningen vid enheten, kan du exempelvis läsa om utbildningens kurskrav, dess uppbyggd och övergripande mål.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Mer generell information om utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet finns här.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Hur ofta antas studenter till utbildningen?

Eftersom alla doktorandtjänster är fullt finansierade, kan nya doktorander endast rekryteras och antas när finansiering finns tillgänglig. Således finns inga regelbundna antagningstillfällen. Målet är dock att rekrytera cirka 2-3 nya doktorander årligen.

Hur kan jag ta reda på när det finns lediga tjänster?

Närhelst en doktorandtjänst är ledig annonseras den ut på Handelshögskolans rekryteringssida. Besöker du sidan kan du enkelt prenumerera på lediga tjänster.

Hur vet jag om jag är behörig till utbildningen?

Behörighet avgörs på antagningsstadiet utifrån grundläggande och särskilda behörighetskriterier. Kontrollera dina kvalifikationer mot avsnitt 2.1 och 2.2 i den Allmänna studieplanen för att göra en bedömning om du är behörig.

Hur går jag till väga för att ansöka?

Vid varje annons av lediga tjänster ges information om specifika krav och hur man går till väga för att söka. Läs instruktionerna noggrant. Alla ansökningar ska lämnas via universitetets rekryteringssystem Varbi. En unik länk till systemet finns i varje annons. Ansökningar via epost hanteras ej.

Behöver jag ha en handledare innan jag kan ansöka?

Nej. Handledare tilldelas doktorander först efter antagning till utbildningen. Det finns inget behov av att ta kontakt med potentiella handledare innan antagning.

Kan jag studera vilket ämne jag vill?

Forskarutbildningen i företagsekonomi är individualiserad, vilket innebär att studenterna kan påverka sin utbildning och val av ämne. Men om en ledig tjänst är en del av ett större forskningsprojekt, kan annonsen dock specificera inriktning för studierna.

Hur lång är forskarutbildningen?

Forskarutbildningen är totalt 240 ECTS, vilket motsvarar 4 år av heltidsstudier. Utöver detta får enheten besluta om att institutionstjänstgöring ska ingå i anställningen. Normalt sett utgörs sådan institutionstjänstgöring av undervisning motsvarande 20 procent av årsarbetstiden med början andra studieåret. Studietiden förlängs motsvarande den institutionstjänstgöring som genomförs.

Får jag betalt för under mina doktorandstudier?

Ja. Vid antagning blir du också anställd som doktorand. Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier plus institutionstjänstgöring om max 20%. Anställningsavtalet förnyas årligen och lönenivån regleras av ett centralt förhandlat avtal med start på ca 30 000 kr/mån.

Forskarutbildningsansvarig

Senast uppdaterad: 2024-02-08