"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogisk utveckling

Humlab genomför projekt inom digital pedagogisk utveckling i forsknings- och utbildningssyfte. Vi är också engagerade i att utveckla fysiska miljöer som lämpar sig för hybridmöten och föreläsningar.

Humlab har en nyckelroll i flera projekt inom utbildning på grundnivå, och fortbildning på yrkeshögskolor och kommunala vuxenutbildningar.

Våra medarbetare utvecklar format och metoder för hybridpresentationer, föreläsningar och möten för att svara mot nya behov.

Vi har till exempel bidragit med teknisk expertis och metodutveckling i:

Rave-projektet som syftade till att öka människors medvetenhet om hur fördomar och stereotyper påverkar hur vi bemöter andra.
Stereotyping

Melody-projektet som ska definiera, utveckla och sprida en utbildningsplan för första svarare och medicinsk personal i EU som blir involerade i CBRNE-incidenter.
Melody

Utopia, som är ett dataspel som utvecklades för att lära elever i åldrarna 9–13 år om demokrati. I det interaktiva spelet Utopia World är utgångspunkten ”vi kommer längre och når högre om vi samarbetar”.
Utopia World

 

 

Tekniskt stöd och expertis

Carl-Erik Engqvist
Konstnärlig ledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 22
Jim Robertsson
It-systemadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 25
Jon Svensson
It-pedagog
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 03
Mattis Lindmark
Systemutvecklare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 08
Satish Strömberg
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 05
Senast uppdaterad: 2022-10-31