"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitala praktiker

Med fokusområdet digitala praktiker avses forskning som rör vad människor gör med och genom digitala medier samt i relation till det digitala, men också om hur människor förhåller sig till digital teknik.

Forskning inom detta fokusområde kan t.ex. handla om hur digitala medier används i olika minoriteters sociala och kulturella kontexter, om dataspelande och spelkulturer, om digitalt kulturarv, eller om hur religion tar sig uttryck på nätet och hur det påverkar religiös tro och praktik. Det kan också röra sig om studier om visuella kulturer och gemenskaper på sociala medier t.ex. influencers, sharenting, selfies, memes etc.

Metodologiskt studeras digitala praktiker främst kvalitativt, genom t.ex. digital etnografi, autoetnografi, men även kvantitativa metoder och mixed-methods kan vara lämpliga för att besvara vissa forskningsfrågor. Etik är central i forskning om digitala praktiker.

Medlemmar

Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82
Evelina Liliequist
Universitetslektor
E-post
E-post
Johanna Arnesson
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 28
Moa Eriksson Krutrök
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 13
Stefan Gelfgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 87
Senast uppdaterad: 2022-06-23