Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitala praktiker

Med fokusområdet digitala praktiker avses forskning som rör vad människor gör med och genom digitala medier samt i relation till det digitala, men också om hur människor förhåller sig till digital teknik.

Forskning inom detta fokusområde kan t.ex. handla om digitala konstformer, om hur religion tar sig uttryck på nätet och hur det påverkar religiös tro och praktik, om hur digitala medier används i olika minoriteters sociala och kulturella kontexter, eller om dataspelande och spelkulturer.

Metodologiskt studeras digitala praktiker ofta kvalitativt, genom t.ex. digital etnografi, men även kvantitativa metoder och mixed-methods kan vara lämpliga för att besvara vissa forskningsfrågor. Kritiska perspektiv och etik är centrala i forskning om digitala praktiker.