"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitala metoder

Digitala metoder är närvarande överallt, också inom humanistisk forskning. En viktig del av Humlabs verksamhet är att stödja forskningsprojekt i att använda digitala metoder. Det är speciellt viktigt idag med den stora tillgången till digitalt material.

Digitala metoder spänner från kvantitativa metoder som använder datorns förmåga att hantera och processa stora datamängder, till mer kvalitativa metoder för att utforska digitala miljöer och beteenden, men även till studier av själva bruket av digitala metoder och dess effekter i stort.

Humlab har lång erfarenhet av att utveckla och applicera digitala metoder i humanistisk forskning. Det kan handla om att visualisera arkeologiska data, skapa modeller av text, eller använda AI för objektigenkänning i bildmaterial.

Humlabs metodstödjande verksamhet sker alltid i nära dialog mellan forskare och systemutvecklare. Detta arbetssätt syftar till att kvalitetssäkra verktygens användning, funktioner och resultat, men också för att bygga in humanistiska perspektiv i hur metoderna används.

Kontakt

Roger Mähler
Systemutvecklare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 09
Senast uppdaterad: 2022-05-24