Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Verktygs- och metodutveckling

En viktig del av Humlabs arbete är den verktygs- och metodutvecklande verksamheten för att stödja forskningsprojekt som på olika sätt arbetar med digitaliserade källor eller material som är fött digitalt. Detta sker i ett spännande och kreativt möte mellan systemutvecklare och humanistiskt tränade forskare.

De forskningsprojekt som relaterar till detta fokusområde kommer från skilda ämnen inom humaniora och är kopplade till olika typer av material. Det kan till exempel handla om att skapa visualiseringsverktyg för att studera arkeologisk data eller utarbeta gränssnitt för att studera ords samförekomstrelationer i stora textsamlingar.

Humlab har flera anställda systemutvecklare med lång erfarenhet av att implementera befintliga samt utveckla nya metoder till olika forskningsprojekt. Detta arbete sker alltid i nära dialog med humanistiska forskare för att kvalitetssäkra verktygens funktioner och resultat.