Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Humlab

Humlab utgör ett starkt kompetenscentrum vid Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora. Vi har en tvär- och mångdisciplinär verksamhet och mötet över disciplingränser är centralt.

Vid Humlab bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom det fält som kallas digital humaniora. I vårt uppdrag från fakulteten ingår att initiera, inspirera och utveckla relationen mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning.

I mötet mellan studenter, forskare, konstnärer, entreprenörer och internationella gäster skapas möjligheter att göra sådant som inte kan göras någon annanstans. I vår labmiljö är man också välkommen att bara hänga över en kopp kaffe.

Hitta till vår labmiljö

Du hittar vår labmiljö på huvudcampus i Samhällsvetarhuset, under Universitetsbiblioteket. 

Adress: Biblioteksgränd 10.

En del av forskande, administrativ och teknisk personal har arbetsrum på plan A4 i Humanisthuset.

Använd Humlab

Boka Humlab

Humlab har fina lokaler som kan bokas av alla som har koppling till våra verksamheter.

Support

Supportpersonalen hjälper dig när du stöter på problem med någon av vår utrustning i labbet.

Konto hos Humlab

Användarkonto kan endast skapas om du har ett Umu-id och du behöver aktivera access till lokalerna.