"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Access till Humlab

Humlab lokaler och labbutrustning är en resurs som i huvudsak finns för medarbetare och studenter vid Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Du kan ansöka här om tillgång till våra lokaler via ditt umu-kort.

Nya regler för access till Humlab

Humlab har från och med höstterminen 2023 uppdaterad policy för access till våra lokaler på campus. Syftet är att öka tillgängligheten för den målgruppen som Humlab har i uppdrag att vara tillgänglig för. 

Studenter som läser kurser på Humlab

Studenter som läser kurser på Humlab ges access till lokalerna under den termin då kursen pågår. Detta innefattar kurser som arrangeras av Humlab, sker i samarbete med Humlab eller utförs i Humlabs lokaler.  

Denna grupp behöver inte söka om access till Humlab. Detta hanteras av ansvarig lärare. 

Studenter vid Humanistisk fakultet

Studenter som läser program eller kurser vid Humanistiska fakulteten har möjlighet att ansöka om access. Access beviljas en termin åt gången. 

Ansökan

Institution
Trivselregler

Studenter vid annan fakultet  

Studenter som inte tillhör humanistisk fakultet, men vars studier eller arbete har en stark koppling mot något av våra fokusområden eller ingår i ett samarbete med Humlab kan också ansöka om access. Access beviljas en termin åt gången.  

För att ansöka, fyll i formuläret nedan och svara på nedanstående frågor så utförligt som möjligt. Är du osäker på hur du ska fylla i formuläret, ta kontakt med oss via support@humlab.umu.se.

Ansökan

Beskriv vilket eller vilka av Humlab fokusområden som du anser dig ha koppling till (läs mer om våra fokusområden).  

Typ av samarbete

Utifrån dina val ovan, ange vilket projekt det gäller och eventuella samarbetspartners. Beskriv inriktning och eventuellt namn på handledare. Ange vilka verktyg eller program du planerar använda och vilken nytta dessa har i dina projekt.

Trivselregler

 

 

Medarbetare

Det finns inga restriktioner för medarbetare vid Umeå universitet. Forskare, lärare, doktorander och andra intresserade medarbetare kan ansöka om access och är välkomna att vistas i och nyttja Humlab. 

Anknutna forskare får per automatik access till labbet. 

För access kontakta: support@humlab.umu.se 

Trivselregler 

Trivselregler

Humlab är en arbets- och studiemiljö, och alla som vistas i eller besöker oss förväntas bidra till att skapa en trivsam och trygg miljö genom att följa våra trivselregler.  

 • Då vi är flera som arbetar och studerar på samma yta, är det viktigt att tänka på ljudnivån och försöker hålla den låg och behaglig.

 • Tänk särskilt på att inte störa när aktiviteter (undervisning, presentationer etc) pågår i labbet.

 • Det är inte tillåtet att ta med egen förtäring att äta i labbet. Umeå universitet har andra avsedda platser för fika och lunch. 

 • Kaffe finns att köpa i kaffeautomaten. Kom ihåg att slänga pappersmuggar och eventuellt annat skräp innan du går.  

 • Den som inte har access får inte släppas in (men du får givetvis gärna tipsa dina medstudenter eller kollegor om att ansöka om access!) 

 • Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att koppla om sladdar i labbets
  utrustning. 

 • Kom ihåg att detta är en studiemiljö och en arbetsplats. Det är inte tillåtet att arrangera sociala aktiviteter utan särskilt tillstånd.  

 • Visning av videomaterial får endast genomföras enligt särskild överenskommelse och upphovrättsregler skall alltid respekteras.  

 • Var snäll!
 

 

Senast uppdaterad: 2023-12-06