"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital forskning: Metoder och perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap, 7.5 hp

Kursen ger en orientering i digital forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Orienteringen är bred och behandlar både digitala forskningsmetoder som verktyg, och samhällets och kulturens digitalisering som studieobjekt.

Kursbeskrivning

VT 2024 (online och på plats i Umeå, ges på engelska).

Kursen omfattar tre delar:
Den första delen ger en allmän introduktion till hur digital forskning har vuxit fram som fält i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap. Fältets komplexa och dynamiska karaktär, dess historik och nyckelbegrepp diskuteras med fokus på tvärvetenskap.

Den andra delen innefattar föreläsningar, praktiska genomgångar och verkstäder om digitala metoder. Både kvalitativa och kvantitativa metoder behandlas, men fokus ligger på metodkombinationer. Denna del av kursen innehåller också föreläsningar och seminarier om de specifika etiska utmaningar som digital forskning innebär.

Kursens tredje och avslutande del ger exempel på specifika och forskningsnära tillämpningar av verktyg och perspektiv som kopplas till pågående digital forskning inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet.
Kursen ges i samarbete med DIGSUM, Digital Social Research Unit vid Umeå universitet.

Vill du gå kursen?

Schema och anmälningsformulär finns på den engelska sidan.

Kontakt

Evelina Liliequist
Universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-12-06